Kundcase Invico Metanol AB: Ett starkt patent förverkligade en storskalig miljöförbättrande lösning

7 februari, 2018

Affärstänk, miljötänk och ett helhetstänk. För Anders Eliasson, tidigare utvecklingschef på Invico Metanol AB, har alltid hans syn på innovationer grundat sig i affärsmässiga värden i koppling till miljöförbättringar. Det starka engagemanget för förbättringar av miljön är och har varit en viktig drivkraft för honom.

– Att bidra till upptäckter som har betydelse i ett större perspektiv har alltid varit viktigt för mig. Jag drivs av frågeställningar som: hur ökar man utbytet från en råvara? Hur kan vi ta tillvara på biprodukter och öka utbytet eller vidareförädla?

För Invico Metanol AB har samarbetet med Ström & Gulliksson lett till ett starkt patent och förverkligandet av en storskalig miljöförbättrande lösning för pappersmassaindustrin.

Skogen – en mångsidig råvara som genererar en mängd spillprodukter. Historiskt sett har pappersmassaindustrin stått för en stor del av Sveriges utsläpp och än idag kämpar skogsindustrikoncerner med att hitta långsiktigt hållbara lösningar.

Det går åt enorma mängder trä vid tillverkning av pappersmassa och den metanol som utsöndras hamnar oftast tillsammans med allt annat som luktar illa vid vattenreningen. Det Invico Metanol AB satsade på var att titta på nya, effektiva och innovativa sätt att rena metanol från svavel och andra föroreningar.

– Den metanol som bildas vid tillverkning av pappersmassa hanteras idag normalt som ett problem och eldas upp. Det fanns visserligen gammal teknik framtagen för att rena bort det illaluktande i metanolen, men den var komplicerad och nyttan var inte stor nog. Vårt patent kan i grunden låta rätt enkelt: istället för att bara destillera metanolen så finns ett steg där vi extraherar med paraffinolja vilken i sin tur renas med ånga och därmed kan återanvändas, säger Anders Eliasson som idag jobbar som utvecklingschef för Veolia Nordic AB med ett fortsatt fokus på att skapa affärsmässigt värde genom miljöförbättrande lösningar.

Rätt patentkonsult är avgörande för både samarbetet och slutresultatet

En patentprocess tar lång tid och kan kosta en hel del. Just därför är det viktigt att välja en byrå med patentkonsulter som verkligen engagerar sig, säger Anders Eliasson och utvecklar:

– Det är avgörande, inte bara för slutresultatet, utan för hela samarbetet att välja rätt patentkonsult. Med Magnus Berglund kunde vi direkt lägga fokus på rätt saker och göra det vi är bra på. Han har granskat våra hypoteser och labbtester och har hela tiden kunnat guida oss rätt, för att till sist göra det möjligt för oss att få ett starkt patent.

Att Magnus Berglunds specialintresse och kunskap omfattar tillämpad kemi i alla dess former och dessutom samspelet mellan affärsmodeller och patentstrategier var avgörande.

– Att jobba med en patentkonsult som verkligen intresserar sig för det vi gör såväl tekniskt som affärsmässigt och dessutom har dokumenterad kunskap bidrog till ett gott samarbete.

Anders Eliasson har tre tips för de som befinner sig i början av en patentprocess:

  • Se till att du, dina anställda och inte minst dina affärspartners vet att processen ofta tar tid även om den kan påskyndas
  • Initiera dialogen med patentkonsulten tidigt i processen
  • Välj en patentkonsult du klickar med.

– Magnus Berglund har verkligen hjälpt oss att ta rätt beslut och inte minst att lägga krut på rätt saker. För oss var det också avgörande att han kom in tidigt och att vi hela tiden hade patentet i sikte. Han har hela tiden påmint oss och identifierat kärnfrågor som: Vad är innovationshöjden? Vad är det unika och nya? Vilket är affärsvärdet? Vilken kunskap behövs för att underbygga patentet?

Tät dialog krävs för att skapa en stark patentportfölj

När bolaget stod i valet och kvalet att själva bygga och leverera anläggningar eller att sälja föll valet på det senare. En förutsättning för möjliggöra detta var att teknologin var patenterad. Idag är patentet sålt till det finska bolaget Andritz, som är en stor leverantör av maskinutrustning till bl.a. pappers- och massaindustrin.

– Att ha varit med från starten gör det svårt att släppa även om det var helt rätt beslut att sälja patentet. Det hade helt enkelt blivit för stort för oss och vi ville att så många som möjligt skulle få tillgång till tekniken. Vi hade varken tid eller möjlighet att dimensionera och bygga de anläggningar som krävs för att tillgodose behoven och låta våra upptäckter verkligen göra nytta, säger Anders Eliasson som idag gläds åt att stora pappersmassabruk nu har möjlighet att komplettera sina anläggningar med den miljöförbättrande teknik han varit med om att ta fram.

En viktig och avgörande del i bolagets utveckling har varit bidrag från Energimyndigheten, men även tätt samarbete med de industripartners de lyckades knyta till sig.
– Vi finansierade delvis utvecklingen med hjälp av företag som fick rätt till tekniken för eget bruk.

Magnus Berglund har varit med under hela resan och bidragit med strategiska råd förutom själva hanteringen av patentprocessen:

– Som patentkonsult är det otroligt givande att vara med hela vägen från innovation till patent och där bortom; och att tillsammans med bolaget exploatera möjligheterna att skapa ett affärsvärde. Anders Eliasson har tillsammans med sitt team jobbat ihärdigt med utvecklingen parallellt som vi haft en tät dialog för att skapa en stark patentportfölj, vilket vi också lyckades med. Innovationer med miljöfokus ligger i tiden och det finns ett stort intresse både bland allmänheten, företag och även på politisk nivå. Jag ser det som mitt ansvar att väga in detta och hålla mig uppdaterad.