Kundcase Hövding: ”En spännande klient med stark innovationskraft”

22 augusti, 2017

En unik produkt och ett överlägset skydd mot huvudskador. För Malmöbaserade företaget Hövding har samarbetet med Ström & Gulliksson lett till en mängd patent för den uppmärksammade airbagcykelhjälmen.  

Det tog sju år att ta Hövding från koncept till godkänd och certifierad produkt, – cykelhjälmen som bärs som en krage runt halsen och som förstår rörelsemönstret hos en cyklist och kan avgöra när olyckor sker.

– Hövding är en spännande klient med en stark innovationskraft. Det finns fortfarande inga direkta konkurrenter vilket är ett gott betyg för den strategi vi jobbar efter med deras patentskydd, säger Erik Bolmsjö, Europapatentombud på Ström & Gulliksson.

– Hövdings samarbete med Ström & Gulliksson inleddes tidigt. För mig var det naturligt att vidareutveckla detta partnerskap när jag tillträdde som ny VD för dem för fem år sedan. Det var och är fortsatt viktigt med en byrå som tar hand om vår patentportfölj på ett ansvarsfullt sätt. Helt enkelt en av grundförutsättningarna för att vi ska kunna driva frågan om strategisk utveckling, säger Fredrik Carling.

Långt innan den första prototypen utvecklats och den fysiska produkten var en realitet insåg grundarna, Anna Haupt och Terese Alstin, vikten av att skydda sina idéer. De studerade då industridesign och bestämde sig för att undersöka om det var möjligt att designa en cykelhjälm som människor skulle vilja använda, baserat på en idé som blev grunden till examensarbetet – konceptet airbagcykelhjälm. Den innovativa designen väckte tidigt uppmärksamhet och 2006 vann affärsidén tävlingen Venture Cup, där unga entreprenörer får hjälp att utveckla sin idé till en hållbar affärsplan, och samma år startades Hövding Sverige AB.

– Till en början fanns inte själva produkten mer än konceptuellt men grundarna var snabba och tidiga med att ta hjälp att patentera idéerna. Idag kan man säga att vi har olika slags patent, alla viktiga men på olika strategiska sätt, säger Fredrik och berättar om  det första patentet:
– Något förenklat så skyddar vår första patentfamilj ett klädesliknande plagg, en krage du bär runt halsen, som stegvis fälls upp för att skydda huvudet. Det är ett brett skydd som vi också valt att driva igenom till beviljade patent i många olika länder. Dessa patent innebär att oavsett material och design så har vi ensamrätt till vår produkt på en generell nivå.

Hövdings övriga patent kompletterar och berör dels designen i sig men även själva detektionen.

– Designen av Hövding är unik i sig, allt från hur materialet är klippt och skuret till hur det omsluter huvudet. Alla patent har ju en tidshorisont och genom att strategiskt bygga på vår patentportfölj över tid förlänger och förstärker vi det affärsmässiga värdet av våra innovationer, säger Fredrik.

För Ström & Gulliksson bygger varje samarbete på målsättningen att inte bara skydda patent från intrång utan även ge idéer och produkter rätt förutsättningar att bli lönsamma. Det innebär att från början ta hänsyn till såväl tekniska som juridiska förutsättningar.

– Ett företag som Hövding som håller så pass hög innovationsnivå förstår också det kommersiella värdet och vad som krävs för att säkra det både i närtid och inför framtiden, säger Erik Bolmsjö och konstaterar:
– Ju mer etablerat Hövding blir så kommer intresset från andra aktörer att öka, vilket kommer ställa nya krav på samarbetet med oss på Ström & Gulliksson.

Med en affärsidé vars kärna är att rädda liv genom att skydda cyklister har Fredrik Carling under åren funderat mycket på fri innovation och på trenden att släppa koncept och idéer fritt:
– När man skapar något unikt är det lätt att känna att man snabbt vill få fler att använda konceptet. Samtidigt finns det en föreställning att om du har något unikt så vill du verkligen skydda det, ibland så hårt att det blir svårt att nå ut till den breda marknaden. Grundförutsättningen för Hövding är en produkt av hög kvalitet och säkerhet. Idag har vi patent som gör att vi kan leverera en produkt som skyddar huvudet baserat på ett överlägset koncept som ingen annan har tillgång till. Med det kommer ett ansvar.

Fredrik sträcker sig så långt som att mena att det kan finnas ett moraliskt ansvar för företag med unika produkter att skydda sina tekniska lösningar. Att ta risken och låta snabba affärer och överenskommelser med samarbetspartners äventyra ett koncept är inte aktuellt för Hövding.

– Vi ser stora möjligheter att vidareutveckla våra produkter. Vi är trygga med oss själva, vår innovationskraft och det team som vi har byggt upp och som värdesätter kvalitet och funktion. Vi har såklart planer och tankar på andra målgrupper än just cyklister. Det finns sporter där skyddsutrustning inte har utvecklats så mycket. Vi får förfrågningar från medicinskt håll och är väl medvetna om den stora generationen av åldrande människor där fallolyckor i hemmet är vanligt och både begränsar friheten och kan innebära en livsfara. I grund och botten handlar Hövding om att minska riskerna och på så sätt förbättra människors liv med ökad säkerhet och frihet.

Mer om Hövding hittar du här.

Unikt samarbete med Advokatbyrån Gulliksson
Det mångåriga samarbetet mellan Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson är en garanti för smidig tillgång till kompetent rådgivning för gemensamma klienter som Hövding.

– Hövding är verkligen ett spännande varumärke. Det är starkt, unikt och med en svensk klang, säger Åsa Righard, advokat hos Gulliksson och med många års erfarenhet som immaterialrättsjurist med fokus på varumärkesrätt internationellt.

– Med tanke på att registreringsprocessen kan ta väldigt lång tid så rekommenderar vi en internationell registrering för att sen i takt med tillväxt och lansering välja nya länder att designera. Fördelen för ett innovativt företag att välja att jobba med både Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson är att vi vid intrång kan agera snabbt och ge tillgång till både advokater och patentkonsulter inför en process.

Samarbetet mellan Ström & Gulliksson och Gulliksson följer Advokatsamfundets regler.
Fotograf: Jonas Ingerstedt.