Kundcase Crunchfish – Offensiv patentstrategi med världen som marknad

11 november, 2020

Det är en entusiastisk Joachim Samuelsson, VD och huvudägare i börsnoterade Crunchfish på Nasdaq First North, som berättar om bolagets senaste satsning på offlinebetalning och vad som lägger grunden för global framgång: en offensiv patentstrategi.

Idag när mindre än vart tionde köp i Sverige sker med kontanter driver Sveriges välfungerande IT-infrastruktur på marginaliseringen av fysisk valuta, vilket gör svenska betalmarknaden oerhört känslig för störningar och driftstopp. Crunchfish har utvecklat en patentsökt lösning för offlinebetalningar och VD Joachim Samuelsson förklarar varför:

– Förenklat kan man säga att vi har patenterat tekniken för en robust och friktionsfri betallösning som fungerar 24/7 och som dessutom kompletterar och går att integrera i alla former av digitala betallösningar världen över. I Sverige är vi bortskämda med en bra IT-infrastruktur och har blivit i särklass i världen på att inte betala med kontanter. Det innebär en sårbarhet vid störningar och driftstopp eftersom allt färre bär med sig kontanter, det enda betalmedel som garanterat alltid fungerar. I andra delar av världen, som i Indien, står kontantbetalningar fortfarande för 80% av köpen, eftersom man där inte kan lita på att digitala betalningar fungerar. Vår offlinelösning fungerar precis som kontanter i alla lägen, fast digitalt. Den insikten drev oss till att satsa på denna uppfinning. 

Unik position genom patenterade lösningar
Idag rymmer Crunchfish patentportfölj både lösningar som kommersiellt sett är väldigt viktiga och andra som är mer perifera.

– Vi har uppfinningar från tre generationer av teknologiutveckling, vilket inneburit en både stor och variationsrik patentportfölj. Vi har patent rörande geststyrning, närhetsbaserad interaktion och nu senast digital betalning som är vårt nuvarande fokus. Att vi har patentsökt den tekniska kärnan bakom offlinebetalningar gör att vi kan med självförtroende marknadsföra uppfinningen till världens betaltjänster, berättar Joachim Samuelsson och hans personliga entusiasm för patent är uppenbart.

– För oss har det varit en medveten satsning att ta alltid skaffa oss en skyddad marknadsposition genom patenterade lösningar. Patentprocessen är ofta komplex och kan kännas svårnavigerad. Men jag triggas av det jag tror på och vill skydda det vi utvecklar och investerar i. Jag är själv teknikpionjär och står tillsammans med bolagets grundare och CTO Paul Cronholm som uppfinnare till mer än hälften av våra patent. 

Samspelet mellan uppfinnare och patentkonsult 
Joachim Samuelsson kom till Crunchfish hösten 2012, som dess första investerare och tog först rollen som arbetande styrelseordförande med ansvar bland annat för patentportföljen. Med bolagets fokus på mobil betalning blev Joachim istället VD i början av 2020. Samarbetet med Ström Gulliksson inleddes redan före Joachim investering i bolaget med en patenterbarhetsundersökning av bolagets teknologi och en så kallad Freedom-to-Operate analys, en relativt omfattande utvärdering för att utröna huruvida andra bolags skyddsomfång innebar några begränsningar.

– Jag var tydlig mot grundarna med att jag endast ville investera i Crunchfish om de hade teknologi med patenterbar uppfinningshöjd. Jag hade mycket god erfarenhet av Ström Gulliksson från ett tidigare projekt där jag investerade i Biomain 2008 och var dess COO med bland annat ansvar för patentportföljen. Det blev en spännande resa med exit 2012 som grundlades genom att vi tillsammans med Rikard Roos samt Mikael Karlsson från Advokatbyrån Gulliksson året före vann ett mål i Stockholms Patentdomstol där vi stämde våra konkurrenter för patentintrång. I den förhandlingen insåg jag att det kan vara stor skillnad på patentbyråer när det gäller kompetens. Vi vann en solklar seger och fick till och med omedelbart stopp på konkurrenterna med ett interimistisk beslut av domstolen. 

– Crunchfish är ett litet bolag sett till antal medarbetare och finansiella muskler. Eftersom vi inte ryggar för att ge oss på stora tekniska utmaningar som verkligen behövs lösas skulle jag känna mig betydligt mer hotad av att de stora tech-bolagen skulle komma ikapp oss när vi väl visat hur man kan lösa problemen om det inte vore för att vi har satsat så hårt på patentering, säger Joachim och konstaterar stolt:

– Med över 25 unika uppfinningar som blivit beviljade patent har vi fler patenterade uppfinningar än anställda! Vår hit-rate har varit otrolig. 

En viktig del av det framgångsrika arbetet med patent är samspelet mellan bolaget och patentombudet, menar Joachim:

Att jobba med Björn Andersson är att jobba med någon som dels besitter teknisk kunskap inom våra områden och är bra på att fånga upp våra idéer. Det händer att vi mer eller mindre kastar idéer på honom. Han är en genuint nyfiken själ som tycker om teknologi. Han kommer med motargument och är lika bra på att smalna av idéer som han är på att skala upp dem. Han mästrar dessutom det hantverk som krävs för att skriva en bra patentansökan som är visat sig vara viktigt för att få dem hela vägen till godkännande med ett brett skyddsomfång. Sedan är han också förbaskat trevlig och vi går gärna tillsammans och ser Malmö FF vinna spännande matcher.   

Växande patentportfölj och hela världen som marknad 
Patentportföljen växer kontinuerligt och strategin är tydlig och offensiv: att skydda företagets teknik på alla geografiska marknader som anses vara av betydelse. Crunchfish äger alla sina patent och patentansökningar utan begränsning. Under tredje kvartalet 2020 hade Crunchfish 28 unika innovationer som blivit beviljade patent. Totalt hade Crunchfish drygt 90 aktiva patent och patentansökningar inräknat alla landsspecifika ansökningar.

Björn Andersson, Europapatentombud, håller med Crunchfish i att det krävs mer än bra teknik för att lyckas som bolag idag. 

– Crunchfish är ett utmärkt exempel på ett Malmö-baserat företag med världen som potentiell marknad. De förstod tidigt vikten och värdet av att satsa på patent. Steg för steg har de strategiskt byggt upp sin patentportfölj som utgör den grund utifrån de skapar lönsamma affärer, samtidigt som de är med och driver på utvecklingen. Som kund till Ström & Gulliksson är de ett extremt spännande bolag att följa och samarbeta med! Crunchfish har en proaktiv och offensiv strategi som har positionerat dem väl för framtiden. 

Och drivkraften för Crunchfish som bolag? Enligt Joachim är den glasklar: tekniken först, att identifiera patenterbar uppfinningshöjd och sen skapa lönsamma affärer genom skalbara produkter med global marknadspotential.

– Jag skulle säga att vi är pionjärer som utgår först och främst från tekniken. Vi drivs av att vara tidigt ute och komma med radikalt nytänk på svåra problem som verkligen behöver lösas. Crunchfishs grundare och CTO Paul Cronholm förkroppsligar den tanken som i kombination med att förstå hur vi kan göra tekniken kommersiellt skalbar är vårt framgångsrecept. 

Detta är Crunchfish

Sedan starten 2010 har Crunchfish fokuserat på interaktion mellan människa och maskin. Företagets geststyrningsteknologi från 2012 gör det möjligt att styra smarta AR-glasögon med handgester. 2014 började Crunchfish patentera sin närhetsbaserade mobilteknologi som är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. 

Idag har Crunchfish främst fokus på digitala betalningar som började patenteras 2017. Den unika offlinelösningen gör betaltjänster robusta och friktionsfria eftersom alla risker med störningar och driftstopp elimineras. Lösningen kan integreras antingen i en mobil plånbok eller med betalningsinfrastrukturens räls vilket skapar stor skalbarhet globalt. 

Crunchfish har huvudkontor i Malmö med verksamhet även i Indien. Sedan 2016 är bolaget noterat på Nasdaq First North. Noterade Crunchfish AB (publ) har två helägda verksamhetsdrivande dotterbolag, Crunchfish Gesture Interaction AB och Crunchfish Proximity AB. Crunchfish Proximity äger i sin tur Blippit AB i lika delar med ClearOn AB.