Kundcase Audiodo: “Vi har en väl genomtänkt patentstrategi som vi tror på och som ser till att skyddsomfånget blir rätt!”

11 november, 2019

Nu har amerikanska Skullcandy lanserat de slutna hörlurarna Crusher ANC med unik teknik från Audiodo Personal Sound – Malmöbolaget som med en väl genomtänkt patentstrategi vill ge alla bästa möjliga ljudupplevelse.

Audiodo har utvecklat algoritmer som anpassar ljudet till användarens individuella hörsel. Efter ett snabbt test på tre minuter via en app är dina personliga inställningar klara och din individuella lyssningsprofil laddas in i hörlurarna.

– Vår hörsel är otroligt komplex och hur vi uppfattar ljud är individuellt. De flesta av oss är omedvetna om hur pass bra, eller mindre bra, vi hör. För optimal musik och ljudupplevelse kan små skillnader i din hörsel påverka otroligt mycket, säger John Philipsson, utvecklingschef och medgrundare, samtidigt som han demonstrerar appen. John berättar vidare att rent tekniskt går lösningen att applicera och bädda in överallt där det spelas upp ljud. Visionen är bästa möjliga ljud överallt där du lyssnar på ljud via högtalare. 

– Vi insåg tidigt att detta var en produkt för alla, inte bara de med känd och kraftig hörselnedsättning. De flesta av oss hör relativt väl inom talområdet för det är ett smalare frekvensspektra. Men vi är många, i olika åldrar, som inte hör alla nyanser och toner när vi lyssnar på musik. 

Det är genom snabbtestet i appen, där olika ljud och toner spelas upp, som din personliga profil skapas. Appen gör det möjligt att skapa flera profiler om det är flera som använder samma lurar eller högtalare.

– Att investera tre minuter kan ge en förhöjd upplevelse även för dig som bara har en liten hörselnedsättning eller har någon skillnad mellan ditt högra och vänstra öra, säger John Philipsson som tillsammans med Roger Martinsson, CTO, och Jan Weber grundat Audiodo. 

Från personligt driv, engagemang och teknikkunnande till idé, enkel prototyp, app med stor utvecklingspotential och slutligen en produkt som är möjlig att integrera i olika högtalarsystem. Medgrundaren Jan Weber, som själv har en hörselnedsättning, hade under många år försökt hitta en lösning bra nog för att uppleva musik. Parallellt med detta försökte John Philipsson och Roger Martinsson, båda civilingenjörer, förbättra ljud och musik med hjälp av algoritmer. En stor del av de tekniska lösningarna de jobbade med i ett tidigare bolag är idag viktiga komponenter i Audiodos teknik. 

– Rent konkret handlar det om hur mycket vi kan påverka din hörsel genom algoritmer. Vi har fått skala ner och skapa om för att vår grundidé ska kunna användas och integreras i ett headset med begränsade resurser. Vi har varit tvungna att hitta helt nya arbetssätt för att kringgå begränsningarna hos processorer för små inbyggda system. Som till exempel, en bluetoothhörlur har ett begränsat dynamiskt omfång och mycket begränsad kapacitet. Vi har gjort otroligt många tester och finslipat tekniken.

Rätt kompetens och engagemang är avgörande vid val av patentbyrå

Kring val av patentbyrå och inte minst val av den enskilda patentkonsulten är de alla klara med vad de söker – någon med rätt kompetens, engagemang och som snabbt kunde sätta sig in problemställningen.  

– Jobbar du med forskning och utveckling vill du lägga din tid där. För mig var det viktigt att hitta en patentkonsult som både kan avlasta, bidra och hjälpa oss framåt. Med Filip Skarp kände jag direkt att han fattade vad vi pratade om och han hade kompetensen att beskriva det på rätt sätt för patentansökan. Filip har också ställt de rätta detaljfrågorna och på så sätt även bidragit till att vi förbättrat grundidéen och att skyddsomfånget blir rätt, säger John Philipsson och berättar mer om företagets patentstrategi. 

– Vi har medvetet skjutit upp vissa steg till ett senare skede. Detta är väl genomtänkt och en strategi vi tror på. Även här har Filip varit lyhörd och ett viktigt bollplank och mött oss i det skede vi är i idag som bolag. Vi har alltid en bra diskussion om vad vi i dagsläget ska satsa på, just nu har vi tre patentansökningar och en fjärde på gång. En del av strategin är också att inte direkt söka patent på precis allt, utan snarare att istället vänta, finjustera och vidareutveckla våra idéer.

Audiodos uppstartsfas är finansierad av privata investerare och Almi. Bolaget satsade redan från starten på en långsiktig och väl genomtänkt patentstrategi. Jonas Löfgren, vice ordförande i bolaget, menar att Audiodos patentstrategi går hand i hand med affärsstrategin och att den dessutom spelar stor roll vad gäller möjligheten att få investerare.

– Patent är viktigt för oss och det handlar också om att få investerarna att förstå det långsiktiga värdet. Som startup är det viktigt att söka patent och att återkoppla till ägare, investerare och styrelse för att hålla dem informerade. För är det någonting som investerare ska känna, så är det att investeringar i patent ger ett affärsmässigt värde i längden. För mig som jobbar mot investerare och med den affärsmässiga utvecklingen av bolaget är det en trygghet att känna att Audiodo är ett teknikbolag med en otrolig verkshöjd, kompetens och unika idéer.   

– Det kan se ut som om det har gått i raketfart, men kompetensmässigt och erfarenhetsmässigt har vi en tekniktyngd som sträcker sig långt tillbaka och där grundarnas tidigare erfarenheter har bidragit till att vi är där vi är idag. Att nu få berätta även externt om den teknik vi har jobbat med under många år känns väldigt bra. Nu när vi bevisat oss kommersiellt är det dags att gå in i en fas där vi skalar upp bolaget för att ta hand om det inflöde av kunder som vi ser parallellt med att vi vidareutvecklar det som är vår bas och kärna, teknisk innovation.

Audiodo har idag 14 anställda och fortsätter att växa. 
– Vi har vuxit i lagom takt och rekryterar människor som både har spetskompetens och bred erfarenhet av mjukvara, ljud, signalbehandling och ljudförståelse.