Kundcase 365id: ”Patentskyddet ökar marknads- och bolagsvärdet och bäddar för nya samarbeten”

15 februari, 2021

Med sin enkla och effektiva id-skanner har 365id revolutionerat id-säkerhetsbranschen. På kort tid har de lyckats förändra synen på id-skanners som stora, klumpiga och dyra maskiner som kräver stora it-projekt och mycket tid för underhåll.

365id Scanner är en enhet som används för att verifiera olika sorter av id-dokument, till exempel pass, id-kort och körkort. Med 365id Scanner verifieras id-handlingars äkthet utan någon långsam och trög process. Allt som krävs är nätverksuppkoppling och ström. Id-verifieringen sker i realtid och kan integreras med kundens befintliga affärssystem.

Johan Hagelin, VD och grundare av 365id, insåg tidigt att den här typen av produkt var efterlängtad på marknaden. Sedan den första produkten nådde marknaden hösten 2016 har 365id inte förlorat en upphandling och numera har de omkring 700 nöjda kunder i ett femtiotal länder inom bland annat bank och finans, teleoperatörer, detaljhandel, biluthyrning, flygplatser och hotell.

Patentprocessen

Johan Hagelin kontaktade Ström & Gulliksson i ett tidigt skede för att få hjälp att utreda patentbarheten av deras lösning. 

– Arbetet inleddes med en workshop där vi gemensamt utredde behoven och lade grunden för den patentplattform och strategi som vi gick vidare med, berättar han.

365id valde att börja med att söka två patent i Sverige för både produkt och system, som de efter ett antal vändor erhöll. Parallellt med den svenska processen inleddes patentansökningarna både i USA och Europa, där det blev en hel del vändor fram och åter. Från en bred patentplattform, fick man i omgångar justera och smalna ner sina krav.

Europapatentombud Ed Lobb, som var den som ledde samarbetet med 365id från Ström & Gullikssons sida, berättar att det inte är ovanligt att den här typen av processer tar några vändor innan avtal uppnås med patentverket. Han beskriver balansgången av avvägningar som måste göras vid varje patentansökan:

– Man måste ha krav som är breda nog att skydda så mycket som möjligt, men ändå inte för breda för att likna något annat. Man vill inte heller vara för specifik ifall man senare behöver ändra något, så vill man kunna göra det utan att mista patenten.

För 365id var det framför allt det europeiska ansökningsförfarandet som bjöd på de största utmaningarna. Efter många vändor fram och tillbaka började det se riktigt mörkt ut. Men att ge upp fanns inte på kartan.

– Vi fick bokstavligt talat sätta oss på samma sida av skrivbordet och slå våra kloka huvuden ihop, berättar Johan. 

Det var minst sagt ett mödosamt arbete. Efter att ha läst in sig på flera hundra sidor lyckades de till slut hitta en lösning, som i stora drag gick ut på att förtydliga och belysa de exakta skillnaderna mellan deras lösning och andras. 

Den utmanande processen och det hårda arbetet gav till slut utdelning. Resultatet innebär att 365id’s produkt numera är skyddad i USA, Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Värdet

Det finns givetvis många värden med ett patentskydd, men Johan framhåller tre viktiga saker som han och 365id ser att de uppnår tack vare sitt skydd:

– För det första är jag övertygad om att skyddet höjer marknadsvärdet, inte minst då det syns tydligt i form av patentnummer på produktens etikett. Att det har ökat bolagsvärdet har tydligt visat sig vid de emissionsprocesser vi haft där vi finansierat upp bolaget. I förlängningen tror vi även att det kommer leda till att eventuella intressenter väljer att kontakta oss för samarbete snarare än att konkurrera.

Samarbetet

Både Johan och Ed beskriver processen som ett nära samarbete och ett ömsesidigt förtroende, vilket har utgjort grundpelarna i arbetet och förutsättningarna för att det har lyckats. 

– Jag vill rikta ett stort tack till Ström & Gulliksson och speciellt till Ed. Han har satt sig in i vår produkt, vårt system och gjort en paketering av detta på ett föredömligt sätt. Jag känner stort förtroende för honom och hans bidrag i den här patentresan, avslutar Johan.

Läs mer om 365id