Fördjupat samarbete mellan Göteborgsbaserade Qamcom Group och Ström & Gulliksson

18 mars, 2024

Nu inleds ett fördjupat samarbete mellan Ström & Gulliksson och Göteborgsbaserade techbolaget Qamcoms immaterialrättsdomän, Qamcom IPR. Målet är att skapa synergieffekter mellan de två bolagen och tillsammans jobba för att överbrygga gapet mellan forskning, teknik och affärer och erbjuda kunder att tidigt i innovationsprocessen jobba strategiskt för att skydda immateriella värden.

– Våra team och våra olika specialistkompetenser kompletterar varandra. Qamcom är ett ledande forsknings- och teknikföretag med djup kompetens inom hårdvara, mjukvara och systemutveckling och jobbar med otroligt spännande projekt och företag. Vårt gemensamma fokus är tillväxt, innovation och att skapa långsiktigt affärsvärde. Som fullservicebyrå är vår avsikt att växa och nå ut till fler marknader än de vi redan täcker in idag. Med fysisk närvaro i både Lund, Malmö, Stockholm och genom detta fördjupade samarbete med Qamcom IPR i Göteborg blir vi en än mer självklar byrå för en mängd innovativa företag, säger Rikard Roos, Managing Partner. 

Förutom att vara ett kunskapsbaserat techbolag med missionen att omvandla teknologi till värde, erbjuder Qamcom Group genom Qamcom IPR tekniknära IP-strategi, patenthantering och rådgivning. Ett erbjudande som spänner över en mängd olika branscher och inriktningar. Qamcom som helhet, med seniora experter inom forskning och utveckling som bas, kan ta fullt ansvar för hela kedjan från design till färdig produkt tillsammans med kund – där IPR minst sagt är en central del.  

– För Qamcom Group blir samarbetet med Ström & Gulliksson en viktig pusselbit i vårt erbjudande. Våra kunder kommer på ett naturligt och enkelt sätt få tillgång till en av Sveriges mest välrenommerade patentbyråer. Vi ser fram emot att skapa flera givande synergier mellan vår avancerade teknikutveckling och Ström & Gullikssons stabila patentverksamhet. Det finns ett stort värde för företag som accelererar snabbt att jobba med en erfaren, trygg och stabil patentbyrå för att skydda sina immateriella rättigheter och sätta en stark patentstrategi från start, säger Mats Rydström, PhD, EPA och grundare av Qamcom IPR. 

Mer om Qamcom 

Qamcom är ett kunskapsbaserat techbolag inom hårdvara, mjukvara och systemutveckling som bryggar gapet mellan forskning, teknik och affärsutveckling. Vi erbjuder banbrytande teknologilösningar, produkter och tjänster inom områdena trådlös kommunikation, industriell AI, signalbehandling och systemteknik. Vårt uppdrag är att omvandla teknik till värde för samhälle, industrier och människor genom att ständigt sträva efter att göra det som ingen annan har gjort.