Europapatentombud Malin Ahlgren och Albin Persson – nya i ledningsgruppen för Ström & Gulliksson

12 november, 2020

I oktober välkomnades Malin Ahlgren och Albin Persson till byråns ledningsgrupp och de har även fått nya roller med ansvar för Paralegal-teamet respektive Mekanik-teamet på Ström & Gulliksson. 

Malin Ahlgren, nyligen utsedd till Rising Stars 2020 by Managing Intellectual Property, ser fram emot att genom ledningsgruppen verka för att bibehålla och vidareutveckla bolagets teamkänsla.

– Förutom alla anställdas individuella erfarenhet och kompetens ser jag även vår sammanhållning och förmåga att samarbeta som en viktig del av Ström & Gullikssons framgångsrecept. Som byrå är vi inne i en spännande fas, där vi på ett dynamiskt sätt håller på att växa och stärka vår position på marknaden ytterligare och det är inspirerande att få vara med och leda den utvecklingen.  

I samband med inträdet i ledningsgruppen har Malin övertagit rollen för paralegal-teamet, tidigare Erik Bolmsjös ansvar, och ser fram emot utmaningen att leda bolagets största team.

– Våra paralegals utgör på flera sätt navet och är de som ser till att allt flyter på som ett väloljat maskineri med koordinering och administrering på hög nivå av våra ärenden. Vårt team är en otroligt viktig länk till våra externa kontakter och ett stort, härligt gäng med varierande bakgrunder och erfarenheter som redan idag samarbetar och kompletterar varandra på ett imponerade sätt.

Albin Persson, som med 18 års konsulterfarenhet rekryterades till Ström & Gulliksson i januari 2019, har även tidigare erfarenhet från arbete i ledningsgrupp hos sin förra patentbyrå. Albin ser fram emot att åter bidra till utveckling på ledningsgruppsnivå.

– Med mina tidigare erfarenheter hoppas jag att även på ledningsgruppsnivå få tillföra ett utifrån-perspektiv på allt från interna arbetsrutiner till mer övergripande frågor. Ett av mina starkaste skäl till att bli en del av S&G var att jag i S&G hittat en välorganiserad byrå med spetskompetens i alla led som samtidigt är öppen för förändringar och förbättringar. 

Albin menar att hans bild av S&G, som byrån med genomgående hög kompetens, har infriats och ser fram emot att vara med och bidra till fortsatt utveckling. Han har i samband med inträdet i ledningsgruppen även tagit över ansvaret för byråns Mekanik-team. 

– Det är oerhört inspirerande att axla denna mantel efter Leif Jörgensson, även om det blir en stor kostym att fylla. Vi är ett starkt team med en bra mix av erfarenhet och kunskap samtidigt som det finns en stark ambition att växa.