Edmund Lobb: “Det finns ett grundläggande skäl till att satsa på patent – att öka företagets värde”

28 oktober, 2019

Edmund Lobb anslöt till Ström & Gullikssons Stockholmskontor i maj 2018 och har bred erfarenhet av många olika typer av företag, från uppstartsföretag till multinationella bolag. Med erfarenhet från Europa och Storbritannien guidar han klienter genom patentprocessen och ger strategiska råd ur ett praktiskt och internationellt perspektiv. 

– Att gå från ett stort kontor i London med hundratals anställda till ett tajt team här i Stockholm har varit spännande. Jag får möjlighet att definiera min roll och är imponerad över den genomgående höga kvalitet och engagemang som finns hos Ström & Gulliksson, i alla led.  

– I slutändan finns det ett grundläggande skäl till att satsa på patent, att bidra till ett ökat värde. Som patentkonsult är det viktigt att ha inblick i företagets affärsstrategi. Söker de investerare? Jobbar de mot licensiering? Hur särskiljer de sig mot konkurrenter inom samma bransch? Hur snabbt sker utvecklingen inom branschen? Affärsstrategi och patentstrategi går hand i hand och ju mer vi vet desto bättre kan vi utforma patentansökan, säger Edmund Lobb, UK Patent Attorney och Europapatentombud, som uppskattar de samarbeten där han får förtroende att prata med flera olika kompetenser och roller inom ett bolag. 

– På så sätt kan jag också känna mig som en av dem och inte bara som någon som står vid sidan. Jag anser att immaterialrätt borde vara en viktig hörnsten för alla framgångsrika företag och som patentkonsult strävar jag efter att skapa nära relationer till alla mina klienter så att jag har en möjlighet att se saker och ting genom deras ögon. 

En annan aspekt som Edmund hoppas tillföra är “future proof”, det vill säga att utifrån patentstrategi framtidssäkra idéer. Det är lätt att fastna i att fokusera på vad som görs här och nu och skydda den innovation som det precis nu jobbas med. Men genom att göra en framtidsanalys kan patentansökan bli bättre och ge det skydd som krävs för att ingen annan ska springa förbi.

– Att utforma sin patentportfölj innebär att titta på många olika aspekter. Det gäller att blicka bortom patentet i sig och se vilka möjligheter det kan ge beroende på vilket skyddsomfång man siktar mot. För mig som patentkonsult är det viktigt att tänka långsiktigt. Jag ska lägga min tid och engagemang på att se hela bilden, från idag och framåt. Ibland är det små men otroligt viktiga detaljer i patentprocessen som avgör om det blir en lyckad produktlansering eller inte. Det kan både handla om att utöka skyddsomfånget eller att koncentrera det. 

Flygteknik, datorimplementerade uppfinningar inkl. artificiell intelligens (AI), mätteknik, säkerhet, användargränssnitt, mediaproduktion och mediaströmning, fintech och allmän mekanik. Edmund Lobb vars expertis primärt ligger inom tekniska områden som gränsar till vad som ens är patenterbart (t.ex. mjukvarurelaterade uppfinningar av olika slag) samt inom rymdfartsteknik menar att valet av patentbyrå och den enskilde patentkonsulten är viktigt. 

– Verkar du inom en nischad bransch ska du välja någon som har intresse, insikt och inblick i just den. Det garanterar en proaktivitet och större möjlighet att din patentkonsult bidrar till att ge engagerade, kloka och affärsmässiga råd. Här hos Ström & Gulliksson jobbar vi nära varandra och medarbetare med hög yrkeskunskap och kompetens handplockas för att kunna ge de bästa råden. I patenträttsliga tvister är det även en stor fördel för våra klienter att vi har ett nära samarbete med Advokatbyrån Gulliksson.

Christian Arkelius, delägare och kontorschef i Stockholm berättar att rekryteringen av Edmund var ett strategiskt beslut som gynnar Ström & Gullikssons klienter: 
– Brittiska patentombud har alla genomgått en mycket gedigen patentutbildning i både europeisk och brittisk rätt – inte bara vad gäller handläggning av patentansökningar vid patentverk utan också av patentärenden vid domstol. Förutom att Ed bidrar med sin personlighet till vårt team innebär hans kompetens en stor tillgång när vi träffar våra klienter och för patenträttsliga diskussioner med dem. Vi kan i ännu större utsträckning erbjuda en bredd och ett djup i dessa diskussioner som i förlängningen leder till att våra klienter kan fatta ännu bättre beslut.