Bra förutsättningar för Brillianze – satsade på patent från start

21 november, 2022

– Patent har varit och kommer fortsätta att vara otroligt viktigt för oss. Skyddet är något som investerare verkligen efterfrågar och uppmärksammar. Det skapar en trygghet i ett tidigt skede och utan ett positivt förhandsbesked hade vi inte gått vidare. Hittills har vi lanserat produkten RolloGuard som minskar risken för allvarliga fallolyckor med rollatorer. Den beskrivs som den första riktiga innovationen på över 30 år inom rollatorindustrin, säger Patrik Zander som är VD för Brillianze, bolaget som har utvecklat en unik transversor.

Eliminera övervarv och minska stoppsträckan. Så kan den utvecklade och patenterade transversons funktioner enklast sammanfattas. 

– Fallskyddet RolloGuard monteras i rollatorns hjul men förändrar i övrigt inte hur rollatorn tillverkas eller certifieras. Vår uppfinning är helt mekaniskt och stoppar rollatorn blixtsnabbt om den skulle skena. Förutom att göra existerande produkter mycket säkrare och effektivare, så öppnar vår patenterade teknologi  för helt nya produkter, säger Patrik Zander som understryker några av uppfinningens styrkor:

– Den utvecklade transversorn är den enda autonoma tekniken som kan förhindra olyckor och kontrollera rörelse genom att adressera orsaken till problemen istället för symptomen på desamma. Därtill det utan att höja strömförbrukning eller introducera prestandaförluster.

Brillianze grundades 2016 då Patrik Zander kände sig redo att starta bolag tillsammans med sin pappa Sten-Thore Zander, upphovsmannen bakom den helt mekaniska grunduppfinningen som först var tilltänkt för fiskerullar för att på ett enkelt och mekaniskt sätt undvika lintrassel.  

– Min pappa var urmakare och väldigt duktig på finmekanik och gjorde prototyper i smyg redan på 80-talet. Min styrka ligger mer i det affärsmässiga och strategiska även om jag ärvt en del av de tekniska anlagen. Möjligheten att söka patent var faktiskt det första jag tittade på. Var tekniken unik? Ett första steg vad att med hjälp av en patentbyrå göra en nyhetssökning, berättar Patrik som har en bakgrund inom mjukvara, produktmarknadsföring och uppstartsföretag.

Att välja patentbyrå är en process där det gäller att både hitta rätt kompetens och rätt känsla i samarbetet.

– Vi är ett litet bolag och vana vid att själv ha kontroll. Jag fastnade för Filip Skarp och Ström & Gulliksson i stort eftersom jag fick en bra känsla för bolaget och framförallt för Filip. Det är roligt att jobba med någon som är passionerad i sitt arbete. Att han förstår tekniken är en förutsättning men det är också viktigt att kemin stämmer. Det är många faktorer som spelar in för att landa i rätt förutsättningar för samarbete, säger Patrik som även lyfter ett smidigt samarbete tack vare paralegal Helen Tåstmark.

– Det ska vara snabbt och enkelt att kommunicera, och dessutom kännas tryggt. Det fungerar jättebra med Helene och i stort har jag släppt mer och förlitar mig i större utsträckning på Ström & Gulliksson.

Idérikt företag, strategisk satsning och stark produkt

– Brillianze är verkligen ett idérikt företag med en stor kompetens inom mekanikdesign, vilket i sig är rätt så ovanligt idag. De har dessutom löpande investerat i ny teknik, maskiner och den utrustning som krävs för att göra sina egna prototyper, säger Europapatentombud Filip Skarp och berättar om ett företag med högt kunnande och stor uthållighet.

– Men de har även en öppenhet och flexibilitet för att rikta om satsningar och tillämpa sin patenterade teknik på andra produkter i andra branscher än den först tilltänkta. Något som visat sig vara lyckat och som varit möjligt genom att deras patent starkt har bidragit till att nå ut till investerare. 

Tålamod, tillit och viktiga val

Som bolag tänker Brillianze långsiktigt och strategiskt och stressar inte fram processen som krävs för att satsningarna ska ge resultat, menar Filip som tillsammans med paralegal Helen Tåstmark jobbar tätt med Brillianze.  

– Det första grundpatentet är ganska strukturellt och mekaniskt. Men de efterföljande, inte minst det tredje som är på gång, är väldigt funktionellt och kommer ge ett fantastiskt bra skydd. Målet med patentportföljen är att på sikt ha möjlighet till lönsam licensiering. 

Själva patentprocessen tycker Patrik Zander är vad den är. Ja, den tar tid. Ja, den är stundtals komplicerad. Och ja, det är en lättnad när ett patent beviljas.

– Patenten har absolut orsakat flest sömnlösa nätter för mig. De är kärnan i vår verksamhet! Jag har insett hur mycket själva formuleringarna i ansökan avgör. Det måste vara övertydligt och pedagogiskt. I princip måste vi både förklara grundligt och berätta hur granskaren ska ta till sig det vi har uppfunnit, säger Patrik vars personlighet verkar grunda sig på både envishet och tålamod och en stark vilja att bevisa det han vet fungerar.

– Om jag vet att jag har rätt så ger jag mig aldrig. Jag såg tidigt att vår uppfinning fungerar och har sett reaktionerna hos dem som också har insett det.  

Med endast en handfull anställda har Brillianze valt att satsa både på lokaler och utrustning som gör det möjligt för dem att själva både rita, utveckla och producera produkter.

– Vi har lokaler stora nog för tillverkning, lager och viss logistik. Det är en speciell känsla att se idéer ta form på en whiteboard på morgonen och att ha en produktprototyp i handen samma eftermiddag. Det gör det lätt för oss att visa och berätta om möjligheterna för våra kunder som också går igång på att tillverkning och montering kan göras i Sverige. 

Läs gärna mer om företaget Brillianze och företagets uppfinning här!