Årstaxor – Ström & Gullikssons team säkrar hög servicenivå och trygghet 

13 juni, 2023

Att förnya patent är avgörande för att skyddet ska kunna upprätthållas. Att administrera detta är ett kvalificerat arbete som kräver såväl noggrannhet som flexibilitet och inte minst en hel del proaktivitet och kommunikation. Teamet som jobbar med årstaxor hos Ström & Gulliksson präglas av tätt samarbete och hög servicenivå, gentemot såväl byråns egna patentkonsulter och paralegals som byråns kunder.

Ström & Gulliksson kännetecknas på många sätt av långvariga samarbeten som växer, mognar och består över tid. Relationen till kunderna fortsätter ofta år efter år och tryggheten och engagemanget fortsätter även långt efter att patent har beviljats och skydd uppnåtts. Här kommer byråns årstaxe-team in i bilden. Ström & Gulliksson erbjuder hantering av årsavgifter inhouse med personlig service och kontakt.

– Vi ser det som en styrka att vi är med hela vägen och ger våra kunder en trygg totallösning med personlig kontakt, säger Jakob Eriksson, Ekonomichef hos Ström & Gulliksson.

– Vi engagerar oss från första kontakt och ser till att säkerställa att patent upprätthålls år efter år. Att assistera och hantera årsavgifter är på många sätt mer komplext än man kan tro. Skillnaderna mellan olika länders regelverk är stora. Vi har dedikerade medarbetare med stenkoll på allt. 

Proaktivitet, tydlighet och noggrannhet – så jobbar årstaxeteamet 

– Hos oss är det kunden som är i fokus. Vi är lyhörda för kundens önskemål och behov, berättar Jakob och förtydligar: 

– En kund är inte den andra lik. Att vi kan hantera allt internt är viktigt inte minst de gånger då det måste gå snabbt och smidigt. Det är en styrka att vi som patentbyrå inte behöver blanda in ytterligare en part. Här har vi kompetensen och möjligheterna att agera direkt. 

Charlotte Andersson som ingår i teamet berättar hur årsavgiftsadministratörer även håller tät kontakt med byråns patentkonsulter och paralegals. Här kan det handla om att i ett tidigt skede uppskatta och budgetera årsavgifter utifrån olika strategier som konsult och kund diskuterar. 

– På så sätt kan årstaxe-teamet vara ett bollplank internt när patentkonsulterna ska landa i en väl avvägd patentstrategi att presentera för kund.

Det flexibla och kommunikativa arbetssättet präglar teamet. 

– För oss är det självklart att följa upp, slutföra och säkerställa så allt blir rätt säger årsavgiftsadministratör, Charlotta Möller.

Arbetet med årstaxor är till stor del löpande, cykliskt och administrativt. Det krävs ett stort engagemang och beredskap att lösa problem som uppstår såsom förändringar i regelverk och priser. 

– Det gäller att vi hela tiden håller oss välinformerade. Vi har kontakt med ombud och myndigheter över hela världen för att hålla oss uppdaterade och anpassa våra rutiner därefter. 

Kort om årsavgifter
För att upprätthålla ett svenskt patent betalas årsavgifter från och med år tre, vilket även gäller om din ansökan fortfarande handläggs då. Ett svenskt patent kan vara giltigt upp till 20 år, under förutsättning att de förnyas årligen

För en europeisk patentansökan betalas årsavgiften till det europeiska patentverket, EPO. När din ansökan beviljas kan du sedan välja att validera ditt patent i enskilda länder och/eller att begära att det ska få enhetlig verkan.

Det enhetliga patentsystemet som trädde i kraft den 1 juni 2023 ersätter inte de tidigare vägarna till patent i Europa, utan det innebär bland annat en möjlighet att betala endast en central årlig avgift för de länder som ingår i samarbetet, istället för flera nationella avgifter.