Anne Kihlgren Dynamic Code

Anne Kihlgren, Dynamic Code: “Att skydda det vi utvecklar är ett sätt att värna om vår vision” 

4 maj, 2023

Hon är forskaren som lämnade en säker position på Statens Kriminaltekniska Laboratorium för att istället satsa på att bli entreprenör. Idag jobbar Anne Kihlgren, grundare av Dynamic Code, och numera även ordförande, fortsatt hårt och framåtlutat. Allt för att tillsammans med sitt team skapa helhetslösningar för provtagning till säker diagnos och behandling genom självprovtagningskit och laboratorieanalys, ofta baserade på DNA-teknik.

– Det är tack vare vår digitala plattform som vi kan knyta samman patienter och konsumenter med laboratoriesvar. Den är navet som gör det möjligt att göra hälsotester utan att lämna hemmet och belasta vården. Plattformen gör det även möjligt att erbjuda våra produkter i flera kanaler, både direkt mot slutkund, via apotek och mot vårdinstanser som då jobbar direkt via vår plattform, säger Anne Kihlgren. 

Anne Kihlgren är i grunden svensk forskare med en licentiatexamen i biokemi från Linköpings Universitet. En inriktning som lika gärna hade kunnat bli medicin, enligt henne själv. 

– Jag fastnade för biokemi då det fanns en hel del som attraherade mig där och det låg i tiden med just det ämnet på 80-talet. Forskning och vetenskap ligger mig varmt om hjärtat och jag är problemstyrd och vill hitta lösningar på problem jag ser. Att arbeta med DNA-teknologi på Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping var otroligt intressant men jag ville göra mer. Det jag hade med mig i bagaget när jag slutade var verkligen teknikens möjligheter och jag såg ingen direkt gräns för vad man skulle kunna göra. Att stanna kvar med den kunskapen och inte försöka utveckla vidare var inte ett alternativ, säger Anne och berättar om att hon alltid haft med sig en stark entreprenörsanda genom en familj där det varit en naturlig väg att gå.

Healthtech-bolaget Dynamic Code grundades 2000 och utvecklar, producerar och säljer självprovtagningslösningar, ofta baserade på dna-teknik med både vården och konsument som slutkund. Genom en digital plattform och helhetslösning kombineras fysiskt prov med digital hantering och med hjälp av DNA-teknik möjliggörs säkra diagnoser. Dynamic Code var ett av de absolut första bolagen som utvecklade självprovtagning av PCR-tester för covid-19. Inom några månader lyckades bolaget snabbt skala upp kapaciteten och därmed blev de en viktig leverantör av godkända testkit och analyser till regionerna Halland, Kalmar och Skåne.

– Min största drivkraft är att hjälpa människor och hitta sätt att förbättra. Det mesta vi gör är forskningsbaserat och under alla år vi hållit på har vi identifierat hål och brister mellan patienter och vården – det triggar mig att vi kan täppa igen en del av dessa och bidra. 

Energigivande uppmärksamhet och utmärkelser

”En visionär entreprenör som kortar ledtider och gör skillnad på riktigt.” “Ett exceptionellt snabbväxande företag med individen i fokus.” “En stark ambassadör för Linköping och en förebild som entreprenör”. Nominerad till ”Årets Affärsbragd”, “Sveriges främsta entreprenörer” och till en av “Sveriges viktigaste kvinnliga grundare” samt utnämnd till ”Årets kvinnliga stjärnskott”, och nu senast tilldelades Anne Kihlgren Näringslivsdiamanten 2023 av Linköpings kommun. Dynamic Code, och inte minst Anne själv, har genom åren fått en rad nomineringar, utmärkelser och uppmärksamhet. 

– Det är såklart jätteroligt! Jag tolkar det som en bekräftelse att det vi håller på med verkligen är värdefullt och bra för många. Jag märker också att det ger företaget värdefull synlighet och det bidrar även till att vi får energi att fortsätta jobba med det vi tror på! 

Just att tro på sin idé men även att tro på sig själv och att man är rätt person att kommunicera och utveckla bolagets  idé är något som varit vägledande i Annes entreprenörskap.

– Man kan inte räkna med att alla förstår vad man vill och vart man ska från första början. Men det är otroligt viktigt att påminna sig om att det är vi som kan vår grej och att det är klart att man då och då möter ifrågasättande när man gör det vi gör. Det är inte alltid lätt att driva på förändring, förändra beteenden och jobba med innovation. Just i möten kring finansiering är det otroligt viktigt att stå på sig, förklara och att tydliggöra. En framgångsfaktor är att man som forskare och företag kan förklara det komplexa på ett enkelt sätt och sätta det i sin helhet och sitt sammanhang. Det handlar inte om att sänka nivån på det komplicerade man gör men man måste kunna beskriva helheten.

Även om det inte är något Anne Kihlgren tänker på dagligen går hon igång när det kommer till skillnaderna gällande investeringar och den ojämlikheten som råder mellan hur manliga och kvinnliga entreprenörer kan bemötas.

– När rapport efter rapport visar vart kapital och investeringar landar är det klart att jag känner för att göra något åt det. Det är provocerande hur snedvridet det kan vara. Jag hoppas såklart kunna bidra till att inspirera fler att tro på sin affärsidé och stå på sig hela vägen. Det ligger mig varmt om hjärtat att kunna ge andra stöttning och inspiration, det behöver alla som driver företag. 

Ett annat område Anne brinner för är kvinnomedicin som hon menar är otroligt eftersatt. 

– Vi har utvecklat flera tester inom just kvinnohälsa och ser det som ytterligare ett sätt att förbättra för den enskilda individen och ge kontroll över sin egen hälsa samtidigt som vi avlastar vården. Jag har klivit ut forskarvärlden på så sätt att jag sätter det vi gör i en större helhet. Genom Dynamic Code ser jag hur det vi gör ger ett mänskligt värde och en förbättring för samhället. 

“Att skydda det vi utvecklar är ett sätt att värna om vår vision” 

Gällande patent har Anne från start varit mån om att söka skydd. I april beviljades patent för provtagning av bakteriell vaginos. Istället för att kvinnor behöver boka och gå på gynundersökning och provtagning kan de göra testet hemma och läkaren ställer sedan diagnos baserat på testsvaret. Anne hoppas att den patenterade lösningen innebär att fler kvinnor kan testa sig och få hjälp. 

– I flera regioner hänvisas idag kvinnor till primärvården istället för till en gynekolog. Att upptäcka bakteriell vaginos sker idag ofta med analoga och trubbiga metoder, vilket riskerar antibiotikabehandling i onödan. För att få ett patent måste metoden ha en hög unikitet och hög teknisk komplexitet, så det är alltid en hedrande kvalitetsstämpel för vår diagnosmetod. Patent tillsammans med vår digitala plattform möjliggör för oss att licensiera ut metoden till andra labb, säger Anne och utvecklar:

– Att skydda det vi utvecklar är ett sätt att värna om vår vision. I vår värld resonerar vi så här: eftersom vi håller på med biologiskt material så måste vi tänka ett extra varv. Vad går att patentera och vad går att skydda? Vi har idag algoritmer och modeller vi skyddar. Att lämna in patentansökningar har hela tiden handlat om att vi ska kunna sprida tekniken vi har utvecklat och göra den tillgänglig för fler. En viktig del av Dynamic Code är den parameter vår digitala plattform utgör. Vi kan genom den skala upp, samarbeta med andra labb och ändå skydda algoritmerna. 

Motivering Linköpings Näringslivsdiamant 2023
Genom sin uthållighet, kompetens och sitt stora samhällsengagemang är årets pristagare både en stark ambassadör för Linköping och en förebild som entreprenör. Hon lämnade en trygg anställning för att förverkliga sin idé om att förbättra folkhälsan genom smarta självtester. Med sin forensiska och diagnostiska spetskompetens, kombinerat med en lyhördhet för omvärldstrender och marknadens behov, har hon utvecklat sitt företag till att bli en global aktör. Tack vare snabba och kompetenta insatser under pandemin bidrog hon och hennes team både till minskad smittspridning och att sätta Linköping på den nationella och internationella kartan.