Polly El Habti Westerlind – patentombud med stort samhällsengagemang

25 oktober, 2023

Drivkrafterna för att arbeta med innovation kan vara flera. För Polly El Habti Westerlind var det viljan att lösa samhällsutmaningar som lockade. Med en bakgrund inom startups har hon idag nytta av att ha sett patentprocessen från två håll – både som patentombud och som uppfinnare. 

Att Polly El Habti Westerlind, som nybliven småbarnsförälder, har ett pågående uppdrag som nämndeman på Malmö tingsrätt säger förmodligen en del om hennes person. 

– Jag är där ett par dagar om året och får se väldigt mycket, berättar Polly som uppskattar att få en bredare inblick i juridiken. 

Men något som återkommer är också en vilja att ta ansvar och att bidra till en positiv samhällsutveckling. 

– Det genomsyrar allt, säger Polly.

Nya lösningar inom solcellsteknik

Redan som student började hon arbeta för en startup inom solcellsteknik. Då läste hon civilingenjörsutbildningen i nanoteknik och stannade sedan kvar flera år i startupmiljö. 

– Det var en bra erfarenhet. Inom startups är man inte så begränsad i sin roll utan får se hela utvecklingskedjan, säger Polly. 

Som meduppfinnare till innovation inom solcellsmaterial kom hon också i kontakt med patentbranschen. Möjligheten att befinna sig mitt i utvecklingen av ny innovation fick henne att söka jobb på en av Sveriges största patentbyråer. 

För att lyckas som patentombud behöver man ha en passion för ny teknik och samtidigt se det kreativa i skrivandet. Det visade sig att den mixen av arbetsuppgifter passade Polly bra. 

– I ett tidigt skede kan man ha en stor roll i utvecklingen av en uppfinning, förklarar hon.

Men omställningen att gå från startup till storbolag fick henne att känna sig som en kugge i maskineriet. 

Arbetskulturen lockade 

– Efter ett och ett halvt år blev jag kontaktad av Ström & Gulliksson och tyckte att det lät bra med en mindre byrå. Här är man som en i familjen och får ta plats och bli sedd. Det gör jobbet roligare. 

Samarbete mellan kollegorna på byrån är något som ger henne energi under arbetsdagarna. 

– Man får hoppa in och bidra med sin spetskompetens i olika sammanhang.

En insikt hon fått under arbetet är att definitionen av en uppfinning är så mycket bredare än vad människor i allmänhet är medvetna om. 

– Folk tror ofta att det är något som en glödlampa, men det kan också vara ett enda utvecklingssteg som gör saker smidigare eller mer kostnadseffektiva. Det kan lika gärna vara materialet i glödtråden eller sättet att förpacka lampan. 

Värdet av innovation

I ett lite större perspektiv är värdet av att ansöka om patent för sina innovationer att skydda och behålla värdet av framsteg samtidigt som man ger möjlighet till fortsatt utveckling. 

– Ser man patent i sin omvärldsbevakning kan man inspireras och vidareutveckla tekniken. Det driver omställningen framåt och ger större synlighet i branschen, säger Polly. 

Att innovation ofta sker av nödvändighet är något hon sett tydligt de senaste åren. 

– Kriget i Ukraina har till exempel inneburit att man behövt rita om leveranskedjor och flytta sin produktion. I vissa fall har man också behövt ändra material för att lösa produktionen, säger Polly. 

Nu märks även snabb innovation inom grön omställning av bland annat fordonsindustrin och Polly trivs med att vara en länk i kedjan.

– Jobbet är mest spännande när jag får bidra till att hjälpa utvecklingen framåt. 

Erik Bolmsjö, partner och Europapatentombud om Polly:
”Polly har ett fantastiskt framåtdriv. Hon är vass rent tekniskt på ett sätt som gör att hon hittar rätt från början i komplexa utmaningar. Därtill är hon är enormt effektiv – två mycket värdefulla egenskaper när man arbetar med patent. Hon är en väldigt viktig medarbetare hos oss och på kontoret uppskattas hennes sociala engagemang och starka intresse för samhällsutmaningar. Polly är en person som man gärna jobbar tillsammans med. Jag är övertygad om att hon kommer att göra ett stort avtryck i branschen.”

Lär känna fler från Ström & Gullikssons team!
I en serie artiklar presenterar vi medarbetare och olika team inom Ström & Gulliksson som alla ger sin bild av branschen, yrket och engagemanget för kunderna.

Nastasia Andersson
Språkbegåvat patentombud med sinne för detaljer

Erik Broströmer
Nya perspektiv som forskare i Peking

Edmund Lobb
Konsten att balansera affärs- och patentstrategi 

Karin Engdahl 

Nyfiken och engagerad i rollen som patentombud

Årstaxor
Ström & Gullikssons team säkrar hög servicenivå och trygghet 

Sofia Willquist
Om kombinationen strategi, kreativitet och skrivande 

Tiolina Östergren
Om totalenergi, service och viljan att vinna 

Victor Olsson Fekadu
”Förståelse för mekanik – ett mervärde även i innovativ produktutveckling”

Magnus Berglund
Från baddaren till SM och hur bra prestationer leder till bra resultat

Filip Skarp
”Spänningen ligger i den ständiga tillgången till ny teknik och kunskap”

Leif Jörgensson
”Att halka in via inledande mossigheter till utmanande rättigheter”

Emil Tostrup
Snabbfotad patentkonsult med fokus på digital innovation

William Helin
Språkintresserad maskiningenjör hittade rätt som patentombud