Peter Ekwall

Europapatentombud

PROFIL OCH SNABBFAKTA

I dagens digitala värld är det viktigt att innovationen hålls hemlig och att rätt strategi utvecklas för kommersialisering. Riskanalyser tillsammans med kostnad och mervärdesanalys är kärnan i rådgivningen och jag strävar efter att ge en strukturerad och begriplig orientering innefattande risker och möjligheter som underlag för beslut. Detta gör vi tillsammans!   

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Auktoriserat patentombud
Kontorschef Göteborg

TEKNIKOMRÅDEN

Fysik
Mjukvara
Mekanik
Kemiteknik

UTBILDNING

Civilingenjör i kemiteknik med fysik, Chalmers Tekniska Högskola

SPRÅK

Svenska
Engelska
Tyska (Rudimentär)
Franska (Rudimentär)

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Zacco Digital Threat Intelligence – Underrättelsetjänst inom Immaterialrätt med särskild inriktning mot företagshemligheter – Senior Threat Analyst
Zacco-Immaterialrätt -konsult, Regionchef och teamchef
Albihns-Immaterialrätt – konsult och teamchef
Polismyndigheten – Polis

MEDLEMSKAP

Institute of Professional Representatives (EPI)
Patentombudsnämnden
Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) – Styrelsen

ÖVRIGA MERITER

Intellectual Asset Management, IAM, Patent 1000 – Recommended Individual 2017, 2018 och 2019
Fotbollstränare för flickor
Kommersiell cidertillverkare – Glömda Äpplen, medgrundare och ägare

Riskanalyser är kärnan i min rådgivning

Jag hjälper mina klienter att skydda och exploatera sina innovationer. Även om Göteborg har varit min hemmabas under mer än 20 år, så sträcker sig min rådgivning över hela världen. Arbetet innefattar bland annat dialog med uppfinnare och företagsledning, samt analyser av klientens uppfinningar, position på marknaden och konkurrenter. Bearbetning av stora informationsmängder kräver stor noggrannhet, ofta under tidspress. Vi hanterar företagshemlig information och ibland försvarshemligheter, vilket kräver mycket hög sekretess. Riskanalyser tillsammans med kostnad/mervärdesanalys har alltid varit kärnan i min rådgivning. För att det skall bli bra måste vi lära känna och förstå varandra, och det är just det som gör mitt arbete givande.   

Målet: Full förståelse av er affär

Vad krävs för en lyckad immaterialrättslig strategi? Min förståelse av er affärsmodell, strategi och företagskultur i kombination med er förståelse av vad min rådgivning kan ge är en iterativ och förädlande process. Det är det som ger bästa möjliga förutsättningar. Jag strävar alltid efter att ge klienten en strukturerad och begriplig orientering som omfattar både risker och möjligheter som underlag för beslut. Typiskt relevanta frågor är: Skall innovationen hållas hemlig eller patenteras? Är er IT-miljö och era personalprocesser säkra nog för att klara av att hemlighålla innovationen? Är avtalen på plats, vem äger vad? Skall vi stämma en intrångsmakare eller skall vi förhandla om licens? Innehåller innovationen en eller fler potentiellt patenterbara delar? Skall patentansökan kombineras med varumärkes- och domännamnsstrategi inför en lansering? Tillsammans navigerar vi oss fram till rätt immaterialrättstrategi.

Er företagshemlighet i trygga händer

Min bakgrund som polis och mina drygt 20 år som rådgivare inom patent gör mig särskilt intresserad av att rätt skall vara rätt. En innovation är ju inte bara en företagshemlighet som kan bli patent. Vid kommersialisering är innovationen typiskt kopplad till varumärken, domännamn och design. I dagens digitala värld där information är lätt att tillgå är det särskilt viktigt att den omgärdas av en adekvat IT-säkerhet i kombination med rätt avtalsuppsättning. Tillsammans med advokatbyrån Gulliksson kan vi tillgodose hela behovet för en innovation. Jag hoppas och vill att ni upplever en trygghet att era innovationer förblir era så att ni kan exploatera dem när och hur ni vill.

Mina tidigare uppdrag

Jag har stor erfarenhet av tvister, såsom intrångs- och ogiltighetsmål, samt medling. Utöver detta arbetar jag kontinuerligt med att skriva och handlägga patentansökningar, samt ”freedom-to-operate”-analyser, IP-strategier, etc. Jag arbetar även med strategiska analyser avseende företagshemligheter och hur de bäst skyddas utifrån ett företagsperspektiv. Jag arbetar huvudsakligen i följande tekniska områden:

  • Mjukvara-datorimplementerade uppfinningar
  • Telecom
  • Antennteknik
  • Fordonsteknologi
  • Rymdteknologi
  • Halvledarindustri
  • Termodynamik
  • Förpackningsindustri
  • Konsumentprodukter