Kristin Jörgensen

EUROPAPATENTOMBUD

PROFIL OCH SNABBFAKTA

För mig är det viktigt att resultatet blir bra. För ett bra resultat krävs kompetens och ibland behövs även tid för eftertanke.

HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Patentingenjör

TEKNIKOMRÅDEN

Mekanik
Fysik

UTBILDNINGAR

Civilingenjör i Teknisk Fysik, Lunds Tekniska Högskola

SPRÅK

Engelska
Svenska

MEDLEMSKAP

EPI

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Kipa AB
FlatFrog Laboratories AB

Patent ska vara användbara

Patent, och till och med patentansökningar, kan användas på många olika sätt. När en patentansökan ska skrivas gäller det att förstå hur klienten bäst får nytta av den. Jag tycker om att arbeta gentemot patentverken så att patentansökan leder fram till ett patent som också är användbart för klienten, och att tillsammans med klienten arbeta fram godkända patentkrav som ger ett bra patentskydd eller på annat vis ett stort värde för klienten.

Jag började som patentingenjör på ett uppstartsföretag i konsumentelektronik-branschen. Där fick jag god inblick i det spännande arbetet när nya idéer uppstår, men också svårigheterna med att ta dem vidare till färdiga uppfinningar som kan användas i slutprodukten. Patentarbetet kring detta är väldigt intressant, speciellt eftersom det kan öka värdet på företaget och göra det möjligt att kunna tjäna pengar på framtida produkter eller licenser till patenten. Många gånger ändras produkterna innan en patentansökan hunnit bli godkänt patent. Då får man försöka styra om patentkraven mot något som är relevant för den nya produkten, eller som bygger en patentportfölj som ger företaget värde på annat sätt.

Från industrisidan har jag med mig en förståelse för de utmaningar man har som utvecklingsföretag och förståelse för vad man vill ha från sitt patentombud.

Jag tycker om att arbeta tillsammans med klienten för att hitta den bästa nyttan av en patentansökan. Min ambition är ju att arbetet från uppfinning till godkänt patent leder fram till något som ger klienten så stort värde som möjligt. I det arbetet kan det vara intressant att kunna diskutera med andra kollegor för att få någon annans syn på de olika problem som kan uppstå.