Jan Nilsson

SENIOR PARTNER, AUKTORISERAT PATENTOMBUD, CFO

PROFIL OCH SNABBFAKTA

Jag är tillgänglig för våra kunder. Jag har förmågan att förstå kundernas situation och ge klara rekommendationer baserat på varje kunds individuella behov.

Det gäller oavsett om frågan rör att patentera en ny produkt eller tjänst, upprätthålla en patenträttighet, att stävja pågående patentintrång eller bistå kunden vid licensförhandlingar.

HUVUDTITEL

Senior Partner
CFO
Auktoriserat Patentombud
Auktoriserat IP-ombud

BEFATTNINGAR

Styrelseordförande
Medlem i företagets ledningsgrupp
Kontorschef för Lundakontoret på Ideon Gateway
CFO

TEKNIKOMRÅDEN

Datorprogram och affärsmetoder
Mobiltelefoni
Datorsystem och nätverk
Internettillämpningar
Artificiell intelligens (AI)
Elektronik
Kryptoteknik
Optik

UTBILDNING

Civilingenjör i Datateknik från Lunds Tekniska Högskola
The Business of Intellectual Property, SIMI Copenhagen, Denmark

SPRÅK

Engelska
Tyska
Svenska

ÖVRIGA MERITER

Medförfattare till boken ”Handbook of European Intellectual Property Management”

MEDLEMSSKAP

Svenska patentombudsföreningen (SPOF)
Svenska föreningen för immaterialrätt (SFIR)
The International Association of Intellectual Property (AIPPI)
The International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)
Licensing Executives Society International (LESI)
International Trademark Association (INTA)

Patent värda att betala för

Patent säkrar investeringar i forskning och utveckling. Patent som stödjer företagets affärer ökar också företagets värde. En väl genomtänkt patentstrategi leder till patentskydd för kommersiellt viktiga uppfinningar för att öka marknadsandelar, försäljning och pris. Patent ökar möjligheten att erhålla riskvilligt kapital och att knyta till sig potentiella framtida affärspartners.

Samarbete är centralt

Samarbetet mellan patentombud och uppfinnare anser jag är centralt för att skriva en bra patentansökan. Patentombudet med sina patenträttsliga kunskaper om vad som krävs för en patenterbar uppfinning och uppfinnarna med sina tekniska kunskaper ska vara aktivt involverade i framtagningen av dokumentet, som kommer att definiera en ensamrätt till en uppfinning i upp till 20 år. Mitt mål är att patent ska skrivas för att klara rättslig prövning i domstol och därmed är värda att betala för.

Tonvikt på värdeskapande rådgivning

Jag arbetar huvudsakligen med immaterialrättslig rådgivning för att skapa värden från ny och potentiellt kommersiell utveckling med stöd av patent på uppfinningar inom olika teknikområden och affärsområden.

Innan man satsar och investerar i att utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster, ska man säkerställa att idéerna inte gör intrång i andras patenträttigheter. Min kompetens omfattar ”patent clearance” och ”freedom-to-operate” (FTO) inför lansering av nya produkter och tjänster inom olika tekniska områden såväl nationellt som internationellt. Jag är specialiserad på utlåtande angående patentintrång och giltighet hos patent, immaterialrättslig due diligence som underlag för investeringar i forskning och utveckling, börsnoteringar och företagsförvärv.

Mina kunders fokus på lönsamhet är också mitt fokus. Genom rådgivning till såväl privatpersoner som företag strävar jag efter effektiv tvistlösning. Jag anlitas för förhandlingar om licensiering av patenträttigheter. Ytterst bistår jag kunderna i mål om patentintrång och ogiltigförklaring av patent inför Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Tidigare uppdrag

Skrivit och handlagt komplexa patentansökningar för uppfinningar inom trådlös kommunikation, telekom, digitala kommunikationssystem, Artificiell intelligens (AI), nätverk, informationssäkerhet, kryptering, digital signalbehandling, datorteknik, datorprogram, affärsmetoder, finansiella transaktioner, logistik, food processing, optik och jaktutrustning.

Framgångsrik expertrådgivning till externa patentombudsfirmor, service providers och patentsökande angående återupprättande av svenska och europeiska patenträttigheter, som har fallit oavsiktligt.

Freedom-to-operate (FTO)-utredning för ett multinationellt företag gällande en redan i stort antal producerad produkt, som var klar för leverans. Utredningen ledde till att företaget kunde fatta beslut om fortsatt tillverkning och försäljning trots varning för patent­intrång från ett konkurrerande företag.

Representerade ett svenskt tillväxtföretag med strategisk patentering av en datorimplementerad uppfinning, som omfattar både mjukvara och hårdvara.

Utförde ”patent clearance”-undersökning och utvärderade genom en freedom-to-operate(FTO)-utredning möjligheten för kunden att verka fritt på marknaden med sin produkt. Resultatet från undersökningen, FTO-utredningen samt kundens patentportfölj utgjorde underlag i en ”patent-due-diligence”. Resultatet blev ett betydande tillskott i form av riskkapital till kunden, som följdes av en företagsfusion.

Representerade ett svenskt mellanstort företag att skapa en patentportfölj, som stöd för deras verksamhet. Lyckade förhandlingar om patentlicenser resulterade i en försäljning av patenträttigheter utanför Sverige. Kunden hade därmed möjlighet att fortsätta driva och utveckla sin verksamhet på hemmamarknaden.