HUVUDTITEL

Europapatentombud

ÖVRIGA TITLAR

Patentingenjör
Biträdande teamledare, Stockholm

TEKNIKOMRÅDEN

Elektronik

UTBILDNING

Civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings Tekniska Högskola, LiTH, 2005

SPRÅK

Engelska
Franska
Spanska
Tyska
Svenska

MEDLEMSSKAP

Svenska Industrins IP Förening (SIPF)

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

Patent- och registreringsverket
Tele2
Telenor
Bredbandsbolaget

ÖVRIGA MERITER

MIP IP Stars, Utmärkelse som Rising Star i Sverige 2019/20
Utbildare på Patent- och registreringsverket  inom datorimplementerade uppfinningar

Tillsammans. För framgång.

Jag har förmånen att få jobba med något som både intresserar och engagerar mig. Allt som har att göra med patenträttigheter och patentstrategier är fascinerande och jag har svårt att föreställa mig något som skulle kunna vara roligare att jobba med. Alla stadier i processen gentemot det starka patentet har sin charm och att få vara delaktig i dessa upphör aldrig att vara roligt.

Med flera års erfarenhet som granskare på Patent- och registreringsverket har jag en god inblick i vad som krävs av en patentansökan för att en bra idé ska kunna patenteras. Jag är väl insatt i patentprocessen och vet också hur viktigt det är att göra rätt från början. Vidare har jag också mycket erfarenhet kring sökningar, hur man finner relevant prior art, och har en god inblick i vad som är viktigt under handläggningsfasen av en patentansökan.

Ett område inom patenträtten som intresserar mig lite extra är de så kallade undantagen, det vill säga det som enligt patentlagen inte går att patentera, framförallt datorimplementerade uppfinningar. Jag har också varit utbildare inom detta område på PRV.

Jag är målmedveten, professionell och har alltid klienten i fokus. Jag tycker om utmaningar och älskar att få jobba med alla slags patentfrågor.

Det är viktigt att skapa förtroende.  Min utgångspunkt är alltid att ett samarbete ska vara långvarigt. Därför är det viktigt för mig att göra ett bra jobb, hela vägen. Jag värdesätter en öppen, tydlig och kontinuerlig dialog, och mitt mål är att ni alltid ska få bästa tänkbara hjälp, anpassad för just er. Då jag i min tidigare roll på PRV mött patenthavare inom alla kategorier, från enskilda uppfinnare till stora globala företag, är jag väl medveten om att klienters behov kan se väldigt olika ut. Dels med tanke på vem klienten är, men också beroende på var i patentprocessen klienten befinner sig. Tillsammans lyckas vi.