“Det är inte snabba cash direkt – vi bygger upp en patentportfölj som ger oss stora möjligheter framåt”

10 oktober, 2022

– Står du och presenterar din innovation och affärsidé kommer patent ofta upp som fråga tre eller fyra. Det har ett stort värde hos investerare och kan vara avgörande i beslutet. I vårt fall bygger vi upp en patentportfölj som ger oss stora möjligheter framåt.
Så säger Olof Böök, CEO för Lument

Lundabolaget Lument har utvecklat ett kontrastmedel för CT-undersökningar, datortomografi, som ger bättre bilder än med dagens etablerade kontrastmedel. En fördel är att patienter därmed kan få en tidigare diagnos genom att undersökas med den billigare CT-utrustningen, i stället för den dyrare metoden med magnetkamera. Lument har också utvecklat en teknisk lösning, ett blandningsredskap, för att göra det säkert och smidigt för klinikerna att bereda kontrastmedlet. 

Det drickbara kontrastmedel består av endast livsmedels- och läkemedelsgodkända ingredienser och ger en hög kontrast mellan tarmens innehåll och dess vägg och slemhinna, berättar Olof Böök som på sikt menar att innovationen kommer kunna bidra till en samhällsekonomisk besparing med snabbare och säkrare diagnoser och behandlingar. 

– I den värld vi verkar i vill och behöver vi attrahera externt kapital. Rent strategiskt är patentskydd en del av vår affärsidé för att vara attraktiva, säger Olof Böök som är van att under säljpitchar bemöta frågor om just hur patentskyddet ser ut. 

Med flera patentansökningar inlämnade och fler på gång har Lument en projektplan som sträcker sig flera år framåt. Att det är många steg kvar att ta på den stundtals snåriga vägen som medicinteknik innebär står klart. Men Olof Böök, med sin långa erfarenhet, är både lugn och förväntansfull.

– Man måste förstå att det tar tid! Det är en enorm resa att nå hela vägen fram till marknad och användning men det är samtidigt en väldigt inspirerande resa. Vi når hela tiden delmål och vi räknar framgångar längst med vägen.

Ett samarbete baserat på dialog och kompletterande kompetens 

Olof Bööks och Magnus Berglunds samarbete går flera år tillbaka i tiden. Numera jobbar även Filip Skarp med bolagets olika patentprocesser då de även omfattar en teknisk produkt för själva tillredningen av det skummade kontrastmedlet som liknar marängsmet.

– Magnus kom in tidigt i processen, egentligen långt innan det var aktuellt att lämna in vår första ansökan. Han såg potentialen och vi har haft möjlighet att diskutera och lägga upp en strategi framåt från start, säger Olof Böök och berättar att just förtroende är avgörande för honom vid val av patentkonsult och byrå.

Väntan på beslut och invändningar har heller inte varit något som oroat.

– Det är inte ovanligt med omvärderingar och att justeringar krävs även under själva utvecklingen. Egentligen är det det som präglar hela processen från första idé. Vi började tänka brett och har sen lyckats sikta in oss på rätt nålspets. Delvis just för att vi samarbetat med duktiga patentombud förutom vårt starka utvecklingsteam här hos oss. Både Magnus och Filip har tillfört ett tänk och kompetens vi behövde, inte minst hur de som bedömer själva patentansökan tänker. Vi har bollat många texter emellan oss. Det handlar om både dialog och kompanjonskap, säger Olof Böök.

– Både Filip och Magnus förstår vad vi gör nu och vart vi vill nå. De har full koll på vår affärsidé som går hand i hand med vår patentstrategi. De har nagelfarit oss i minsta detalj vilket har lett till ett ömsesidigt förtroende och vi har ett samarbete som fungerar väldigt väl. Det känns som vi har varit i trygga händer med hela teamet från Ström & Gulliksson. 

– Vi gjorde hemläxan tillsammans vad det gäller att positionera ansökan. Det handlar om att skydda rätt led i bolagets värdekedja. Hitta det avgörande och våra diskussioner har varit kring både teknik och tillredning. Att koppla in fler från Ström & Gulliksson – i detta fall Filip Skarp – speglar vårt typiska arbetssätt, att matcha med rätt kompetens i rätt skede, säger Magnus Berglund som uppskattar samarbete med medarbetarna hos Lument. 

Steg för steg – studie för studie 

Den kliniska prototypen är klar och efter en godkänd Fas 2-Studie pågår nu ett intensivt arbete för att inleda Fas 3-studien, en registreringsstudie, som företaget hoppas komma igång med under Q2 2023. Den detaljerade projektplanen som sträcker sig fram till 2027 kräver uthållighet och tålamod.

– Vissa patentprocesser, inom vissa branscher och för vissa produkter, har lite mer av ett öppet spår. Inom vår bransch är det tätt mellan patenträttigheterna. Det är kostsamt och tidskrävande att utveckla läkemedel och medicinsk utrustning och dessutom är regelverket omfattande.

Stärkta av framgångsrika patentansökningar och studier närmar sig  Lument den kommersiella fasen och Olof Böök ser fram emot de nya utmaningarna som kommer. 

– Det är inte snabba cash direkt! Belöningen just nu är att vi har kommit såhär långt, att andra tror på oss och ser det mervärde vi skapar.

Mer om Lument AB
Lument bildades 2009 och har Oatlygrundarnas forskningsbolag Aventure AB som största ägare. Innovationen kommer från röntgenläkarna Thomas Fork och Ingvar Adnerhill vid Skånes Universitetssjukhus.

Teamet idag: 

Olof Böök
PhD, CEO

Lucia Casal Dujat
PhD, CSO

Jan Marsal
MD, PhD, CMO

Rina Liu
MSc, Head of Technology Development

Katarzyna Krawczyk
PhD, CMC and Quality Officer