Björn Andersson: Vi måste hela tiden ligga i framkant av utvecklingen

19 juni, 2024

Europapatentombud, European Patent Litigator, Jurist, Auktoriserat patentombud, teamledare och Senior Partner med ansvar för huvudkontoret i Malmö och dess stabsfunktioner. För att avgöra Björn Anderssons kompetens och erfarenhet säger titlarna en hel del men inte allt. Bakom titlarna finns en stark nyfikenhet och en ödmjukhet inför att det hela tiden handlar om att hänga med och att ha rätt inställning till att lära sig nytt och möta utmaningarna med  högsta affärsmässighet och kvalitet.

Ström & Gulliksson grundades av Tore Ström och Jonas Gulliksson vars affärsidé var att integrera affärsjuridik och immaterialrätt med patenträtt för att på så sätt kunna erbjuda en komplett och utpräglat affärsmässig tjänst. År 2001 lyftes advokatverksamheten över till ett separat bolag – Advokatbyrån Gulliksson – och Ström & Gulliksson blev en renodlad patentbyrå. Men det är likväl bolagets grundare som inspirerat Björn att själv läsa juristprogrammet parallellt med arbetet som patentkonsult. 

– Jonas Gulliksson sa en gång: “ska du inte göra som Tore Ström och satsa på att ta en examen i juridik ändå?”, och där och då väcktes en tanke. Sen gällde det bara att hitta ett tidsmässigt bra läge att pussla ihop studier med arbete, säger Björn och berättar att det var otroligt roligt att sätta sig och hugga tag i studier igen.

– På sätt och vis är juridik ren samhällskunskap! Efter första terminen var det givet för mig att fortsätta och köra på. Det kändes väldigt berikande och nyttigt att få ett hum om hur saker och ting är reglerade. För mig har juridikstudierna gett mig nya infallsvinklar och vägar att sätta mig in i olika frågeställningar, säger Björn.

Björn berättar vidare hur han snabbt fastnade för civilrätten, i synnerhet avtalsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt samt sakrätt, liksom givetvis immaterialrättens alla delar.

– Som patentkonsult stöter man på många av de rättsområden som jag nu kan betydligt mer om. Utöver immaterialrätt är köprätt, skatterätt och flera andra rättsområden viktiga och avgörande delar i många affärer.

När det gäller att skriva eller handlägga patentansökningar känner sig Björn mest erfaren inom mobila enheter och användargränssnitt, trådlös kommunikation/telekom, datorteknik och dataprogram, halvledarteknik och digital kretsdesign, informationsbehandling såsom kodning, komprimering, kryptering och signalbehandling, samt analog och digital elektronik.

Att hela tiden ha i åtanke att det är avancerade tekniska frågeställningar som ska synkas mot juridiska omständigheter hör till det viktigaste i rollen som patentkonsult. Själv menar Björn att han eftersträvar att identifiera och överväga alla perspektiv i en viss IP-situation för att kunna ge sina mest värdefulla råd eller ta fram den effektivaste och smartaste lösningen.

– Jag ger kunderna tillgång till både min tekniska expertis, min långa erfarenhet som Europapatentombud och mina juridiska kunskaper samt den kompetens min juristexamen innebär.

Öppet förhållningssätt och fortsatt lärande

Som teamledare på Ström & Gulliksson ser Björn att hans roll är att coacha, peppa, handleda och agera bollplank. Det handlar också om att förmedla en känsla av ödmjukhet inför det många gånger snåriga regelverket kring patent. Inte minst när han möter nya traineer som kommer direkt från avslutade studier till civilingenjör. 

– Första tiden för en trainee finns det en viktig aspekt som vi försöker lyfta fram och berätta om redan under rekryteringsprocessen. För att komma in i rollen som patentkonsult är det bara att acceptera att man på sätt och vis måste börja om igen och vara okunnig. Och det gäller alla nya i branschen, oavsett hur bra man är inom sitt teknikområde, säger Björn som menar att det i grund och botten handlar om att ha ett öppet förhållningssätt.

Björns egen erfarenhet av att börja studera mitt under pågående karriär har gett honom nya insikter även i sitt handledarskap.

– Det är viktigt att ha en vilja att lära sig av de mer erfarna. Det är verkligen en konst att hitta rätt traineer som har rätt balans mellan ett stort eget inre driv och samtidigt besitter stort tålamod för att lära sig successivt. Jag lär mig fortfarande i min roll som patentkonsult. Det kan vara genom regelförändringar inom vårt område eller en ny teknikutveckling som är i ropet. Jag lär mig också mycket av mina arbetskamrater, både de yngre och de mer erfarna. Vi måste hela tiden ligga i framkant av utvecklingen för att kunna möta de utmaningar som våra kunder ger oss. 

Alltid redo att argumentera 

Björn är inte den som duckar för att representera kunder vid domstolsförhandlingar. Det är inte alla som har en fallenhet för, eller vilja, att argumentera muntligt.

– Jag tycker det är roligt att representera klienter. När jag är i en sådan situation tänker jag mycket på hur jag ska övertyga domarna och få dem att förstå. Det handlar mycket om hur man retoriskt övertygar domstolens ledamöter om att det är vår klient som har rätt. Ofta handlar det ju dessutom om att belysa och förklara komplicerad teknik. Det finns olika strategier för olika steg i en juridisk process. Generellt sett handlar det om att få fram budskapen, och då är det bra att även besitta den rent juridiska kunskapen, säger Björn.

Han berättar att han försöker sätta sig in i hur jurister brukar tänka och tillämpa ett juridiskt tankesätt och på så sätt metodiskt ta sig an de frågeställningar som förväntas komma upp vid en domstolsförhandling.

– Jag får oftast under pågående förhandling en känsla för om jag nått fram eller inte. Men sedan finns det fall där man vet att läget är taskigt från start, då gäller det att ändå göra så gott man kan. Det ligger i vår företagskultur att hela tiden göra allt vi kan för att upprätthålla värdefulla patentskydd som säkrar investeringar och som ökar företagens värde, eller för den delen undanröja obefogade patent som våra kunders konkurrenter skaffat sig. 

Albin Persson om Björn:
”Björn är en starkt bidragande orsak till att jag sökte mig till Ström & Gulliksson, jag ville helt enkelt arbeta med de bästa. Björn har utöver en enorm erfarenhet även en djup förståelse för det affärsmässiga med patenträttigheter. Detta är något som våra klienter verkligen uppskattar och värdesätter. Förutom att vara ett riktigt skarpt patentombud är Björn alltid fullt närvarande och fokuserad på uppgiften framför sig vilket gör honom extremt effektiv. Dessutom är han en trevlig kollega!”