Författare: Catherine Kihlström

Kundcase 365id: ”Patentskyddet ökar marknads- och bolagsvärdet och bäddar för nya samarbeten”

15 februari, 2021

Med sin enkla och effektiva id-skanner har 365id revolutionerat id-säkerhetsbranschen. På kort tid har de lyckats förändra synen på id-skanners som stora, klumpiga och dyra maskiner som kräver stora it-projekt och mycket tid för underhåll.

365id Scanner är en enhet som används för att verifiera olika sorter av id-dokument, till exempel pass, id-kort och körkort. Med 365id Scanner verifieras id-handlingars äkthet utan någon långsam och trög process. Allt som krävs är nätverksuppkoppling och ström. Id-verifieringen sker i realtid och kan integreras med kundens befintliga affärssystem.

Johan Hagelin, VD och grundare av 365id, insåg tidigt att den här typen av produkt var efterlängtad på marknaden. Sedan den första produkten nådde marknaden hösten 2016 har 365id inte förlorat en upphandling och numera har de omkring 700 nöjda kunder i ett femtiotal länder inom bland annat bank och finans, teleoperatörer, detaljhandel, biluthyrning, flygplatser och hotell.

Patentprocessen

Johan Hagelin kontaktade Ström & Gulliksson i ett tidigt skede för att få hjälp att utreda patentbarheten av deras lösning. 

– Arbetet inleddes med en workshop där vi gemensamt utredde behoven och lade grunden för den patentplattform och strategi som vi gick vidare med, berättar han.

365id valde att börja med att söka två patent i Sverige för både produkt och system, som de efter ett antal vändor erhöll. Parallellt med den svenska processen inleddes patentansökningarna både i USA och Europa, där det blev en hel del vändor fram och åter. Från en bred patentplattform, fick man i omgångar justera och smalna ner sina krav.

Europapatentombud Ed Lobb, som var den som ledde samarbetet med 365id från Ström & Gullikssons sida, berättar att det inte är ovanligt att den här typen av processer tar några vändor innan avtal uppnås med patentverket. Han beskriver balansgången av avvägningar som måste göras vid varje patentansökan:

– Man måste ha krav som är breda nog att skydda så mycket som möjligt, men ändå inte för breda för att likna något annat. Man vill inte heller vara för specifik ifall man senare behöver ändra något, så vill man kunna göra det utan att mista patenten.

För 365id var det framför allt det europeiska ansökningsförfarandet som bjöd på de största utmaningarna. Efter många vändor fram och tillbaka började det se riktigt mörkt ut. Men att ge upp fanns inte på kartan.

– Vi fick bokstavligt talat sätta oss på samma sida av skrivbordet och slå våra kloka huvuden ihop, berättar Johan. 

Det var minst sagt ett mödosamt arbete. Efter att ha läst in sig på flera hundra sidor lyckades de till slut hitta en lösning, som i stora drag gick ut på att förtydliga och belysa de exakta skillnaderna mellan deras lösning och andras. 

Den utmanande processen och det hårda arbetet gav till slut utdelning. Resultatet innebär att 365id’s produkt numera är skyddad i USA, Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Värdet

Det finns givetvis många värden med ett patentskydd, men Johan framhåller tre viktiga saker som han och 365id ser att de uppnår tack vare sitt skydd:

– För det första är jag övertygad om att skyddet höjer marknadsvärdet, inte minst då det syns tydligt i form av patentnummer på produktens etikett. Att det har ökat bolagsvärdet har tydligt visat sig vid de emissionsprocesser vi haft där vi finansierat upp bolaget. I förlängningen tror vi även att det kommer leda till att eventuella intressenter väljer att kontakta oss för samarbete snarare än att konkurrera.

Samarbetet

Både Johan och Ed beskriver processen som ett nära samarbete och ett ömsesidigt förtroende, vilket har utgjort grundpelarna i arbetet och förutsättningarna för att det har lyckats. 

– Jag vill rikta ett stort tack till Ström & Gulliksson och speciellt till Ed. Han har satt sig in i vår produkt, vårt system och gjort en paketering av detta på ett föredömligt sätt. Jag känner stort förtroende för honom och hans bidrag i den här patentresan, avslutar Johan.

Läs mer om 365id

Nastasia, Tiolina, Emil

Tre traineer – tre frågor – våra traineer berättar om första året hos Ström & Gulliksson

17 november, 2020

Ett drygt år har gått sedan Ström & Gulliksson välkomnade sina tre traineer. Vi frågade Tiolina Östergren, Nastasia Andersson och Emil Tostrup hur deras upplevelse av utbildningen och deras nya yrke har varit så här långt.

Hur har året varit?

Nastasia: Det är inte lätt att sammanfatta. Jag har lärt mig så otroligt mycket och trivs väldigt bra. Häromdagen bläddrade jag igenom gamla anteckningar som jag skrivit i början. När jag läser dem nu framstår det jag skrivit som självklarheter, men då var allting nytt. Jag ser det som ett bevis på hur mycket jag har lärt mig under det här året.

Emil: Jag håller verkligen med Nastasia. Året har varit jättebra och utvecklande på många plan. Från att vara helt ny i flera avseenden, så har man lärt sig att behärska många delar av yrket. Inför förra hösten hade jag ingen glasklar bild över vad jobbet skulle innebära för egen del, men idag känner jag däremot att jag inte hade velat ha det på något annat sätt. På så vis har året i allra högsta grad överträffat mina förväntningar.

Tiolina: Året har varit händelserikt och jag har fått en tydligare bild av vad yrket innebär. Det är väldigt varierade arbetsuppgifter och spännande att få ta del av många olika typer av uppfinningar. Det matchar väl de förväntningarna jag hade när jag började. Kanske jag inte hade förväntat mig så mycket kontakt med kunder och olika företag. Det är ju kul att man får ta del av omvärlden, lära känna människor i olika roller. Det är inte så inrutat, man kommer ut lite i världen.

Vad har varit den största utmaningen?

Nastasia: För min del har det nog varit att acceptera att man inte kan allt från början. Jag var ju färdigutbildad ingenjör när jag började här och nu är jag under utbildning igen. För en resultatinriktad person kan det vara svårt att hantera ibland. Jag vill gärna kunna allt från första stund. 

Emil: För mig är det på många sätt en ny värld, men samtidigt en bekant sådan. Även om jag pluggat i många år känns det till viss mån som att börja om från början. Det tog lång tid innan man lyckades lära sig ”språket”, hur man skriver till ombud, kunder och hur man skriver rapporter och svaromål etc. Jag har alltid tyckt att jag behärskar språk bra, men det är en stor skillnad att samtidigt förhålla sig till en särskild metodologi som var ny för mig. Även om man hade den tekniska kompetensen, så ska man kunna skriva om den i den här kontexten och allt vad det innebär.

Tiolina: Det är alltid utmanande med ett nytt jobb. Detta år har Corona gjort det extra utmanande att jobba hemma när man ska lära sig ett nytt yrke. Det är en utmaning, men inte ett jättestort problem. Vi har kontakt med våra kollegor varje dag.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att bli trainee?

Nastasia: Mitt generella råd till den som söker jobb är att först och främst rannsaka sig själv och identifiera sina styrkor och svagheter. För att bli en bra patentkonsult är det exempelvis viktigt att man är noggrann, har god språkkänsla och ett genuint intresse för teknikutveckling. Om man känner att man besitter dessa egenskaper har man goda chanser att trivas med yrket i det långa loppet. 

Emil: Så länge man är intresserad av att lära sig saker och har en naturlig fallenhet för språk och teknik, så finns det alla möjligheter att bli expert inom detta område. Det är extremt motiverande att veta att det finns hur många möjligheter som helst att utvecklas inom branschen, och det är väldigt roligt att arbeta med och forma den allra senaste tekniken innan någon annan ens vet om att den finns.

Tiolina: Personligen skulle jag säga: Sök! Om man gillar både det analytiska och tekniska, men även att socialisera och lära om samhälle och juridik. Det känns som att det är ett av de roligaste jobben man kan ha. Att som ingenjör få jobba så brett och få använda så stor del av sin utbildning. Tror det finns få yrken som är så varierande.

Vad händer härnäst?

Utbildningen fortsätter en bit in på nästa år och våra trainees tar alltmer eget ansvar allteftersom de behärskar olika delar av yrket. Nästa mål är att uppnå titeln European Patent Attorney (Europeiskt patentombud), som är en erkänd auktorisationstitel. För det krävs att man klarar ett antal omfattande tentor vid Europeiska Patentverket. Första steget är att klara en förtenta som går våren 2022.

Europapatentkonsulten Maria Weineisen är ansvarig för Ström & Gullikssons traineeutbildning.

Rekordmånga svenska börsnoteringar inom life science ökar riskerna för investerare

30 oktober, 2020

Rekordmånga Life Science bolag väljer att börsnotera sig i Sverige. I dag finns 194 noterade bolag inom life science-sektorn i Sverige, vilket är 30 procent fler än för fem år sedan. Det är enbart USA och New York-börsen som har fler noterade life science-bolag.

– Om du driver ett bolag inom life science och du ska ta fram ett läkemedel så är det lättare att finansiera det över börsen i Stockholm än någon annanstans i världen, förklarar Jonas Söderström, redaktör för Biostock, Skandinaviens ledande nyhets- och analystjänst med fokus på life science-sektorn i en nyligen publicerad artikel i Dagens Industri.

Andra förklaringar till intresset för Sverige är vår starka tradition av innovation, bra universitet som ger bra förutsättningar att omvandla idéer till bolag, men även att vi har ett extremt aktivt småspararkollektiv som inte drar sig för att satsa såväl besparingar som pensionspengar på den här typen av innovationsbolag. Ström & Gulliksson har kunder inom olika teknologiområden och har under senare år på nära håll bevittnat hur Sverige alltmer blivit ett nav för innovationer.

Hur bör man tänka som investerare?
I Dagens Industris artikel poängteras hur viktigt det är som investerare att känna till riskerna och att det är av största vikt att koll på vilka förutsättningar life science-bolagen har innan man satsar pengar i dem.

– Dels är verksamheterna komplexa i sig och samtidigt har man kanske inte koll på en livscykel för ett life science-bolag, alla faser som måste kommas genom, hur lång tid de tar och framför allt hur mycket varje fas faktiskt kan kosta. Har man inte koll på det är risken stor att man som småsparare blir bränd, menar Söderström.

Fredrik Carlsson, Europapatentombud hos Ström & Gulliksson, förklarar hur man som investerare kan minimera sitt risktagande:

– För ett mindre startup ligger det allra största värdet i de immateriella rättigheterna och därför måste en investerare noga kontrollera dessa där även patent ingår. Här är viktigt att även kontrollera att ingen annans patent blockerar. Annars kan det komma obehagliga överraskningar senare.

Grundlig företagsanalys
Ett bra sätt att skapa sig en bild av bolaget, dess immateriella rättigheter och inte minst patenten är att genomföra en så kallad Due Diligence. Dessa brukar delas in i olika delanalyser med olika fokus, till exempel juridisk, kommersiell, finansiell, miljörättslig och immaterialrättslig analys.

Är man van att göra den här typen av analyser kan man snabbt och kostnadseffektivt hitta eventuella svaga punkter. Det är viktigt att anlita någon med lång erfarenhet eftersom det inte alltid är lätt att upptäcka potentiella problem i en patentportfölj.

Ström & Gulliksson kan tillsammans med Advokatbyrån Gulliksson, en av de största advokatbyråerna i Sverige vad gäller immaterialrätt, hjälpa till med en komplett Due Diligence såväl som delanalyser.

– Vi har mångårig erfarenhet att jobba tätt med life science-bolag och har många patentombud inom Life Science. Dessutom har vi ett unikt samarbete med Advokatbyrån Gulliksson vilket underlättar eftersom en komplett Due Diligence brukar göras av specialister med olika erfarenheter, berättar Fredrik.

Kontakta någon av våra patentkonsulter som arbetar med life science:

Fredrik Carlsson

Tiolina Östergren

Magnus Berglund

Maria Weineisen

Albin Persson

Erik Broströmer

Ida Moen Larsson

Rikard Roos