Författare: annateresia

Ytterligare tre av Ström & Gullikssons patentombud har klarat European Qualifying Examination

24 juni, 2021

Det är med stor stolthet och varma gratulationer som Ström & Gulliksson kan berätta att ytterligare tre av våra patentkonsulter har klarat av European Qualifying Examination: Ida Moen Larsson, Victor Olsson Fekadu och Erik Broströmer. 

Då både svenska och utländska företag ofta söker patent via Europatentverket (EPO) i München är auktorisationen viktig. Endast auktoriserade Europapatentombud  är behöriga att företräda klienter vid Europapatentverket och Ström & Gulliksson gläds med de medarbetare som klarat av den omfattande examinationen som krävs för att bli auktoriserad. 

Erik Bolmsjö, partner och Europapatentombud kommenterar: 

Victor Olsson Fekadu har redan sedan sin första dag hos S&G visat på stor talang inom yrket. Som patentkonsult navigerar Victor säkert i olika typer av ärenden som är tekniskt och juridiskt komplicerade. Victor är en nyckelspelare på vårt Lundakontor och att han nu får titulera sig som Europapatentombud känns både självklart och rättvist”.

Magnus Berglund, partner och Europapatentombud kommenterar:  

Erik Broströmer är en erfaren patentkonsult med mycket hög teknisk kompetens. Eriks tidigare bakgrund inom forskarvärlden i såväl Kina som USA samt erfarenhet av att driva uppstartsföretag i Kina gör att han är väldigt uppskattad hos våra kunder.”

Ida Moen Larsson är en skicklig patentkonsult och det förvånar mig inte att hon blir auktoriserad efter endast knappt 4 år i branschen. Idas akademiska bakgrund som innefattar såväl nanoteknik som ekonomi och vilken kryddats med ett år som kurator på Lunds nation gör att hon passar väldigt bra i rollen som patentkonsult.”

LARS HENNIX 1971 – 2021

10 juni, 2021

Lars Hennix, Europapatentombud, Stockholm, 29 januari 1971 – 2 juni 2021.

Vi sörjer förlusten av vår vän, kollega och europeiska patentombudet Lars Hennix som ryckts ifrån oss alldeles för tidigt efter en tids sjukdom.

Saknaden efter Lars är mycket stor, vi har inte bara förlorat en mycket duktig och uppskattad patentkonsult och kollega utan också en mycket god vän som med sin karismatiska personlighet spred så mycket glädje bland oss alla.

Våra tankar går till Lars familj.

Vila i frid, bäste Lars.

För assistans eller mer information vänligen kontakta vår partner och kontorschef i Stockholm Christian Arkelius.

Ström & Gulliksson växer 

27 maj, 2021

Med fyra nyrekryterade patentkonsulter och en fortsatt pågående rekryteringskampanj kommer Ström & Gulliksson att fortsätta möta kundernas efterfrågan.
 – Vi är tacksamma att vi lyckats med flera fina rekryteringar som kompletterar vårt team och stolta över de utmärkelser och omnämningar vi har fått. Vi vill i alla lägen matcha utmaningar med exakt rätt kompetens och varje rekrytering är en möjlighet att fortsätta leverera hög kvalitet till våra klienter och att få utökat förtroende i våra samarbeten. Ström & Gulliksson besitter erfarenhet och kunskap om svensk, europeisk och internationell patenträtt med spetskompetens inom bland annat brittisk och tysk patenträtt, säger Christian Arkelius, partner och kontorschef för Ström och Gullikssons kontor i Stockholm.
 

Sofia Willquist, Europapatentombud, Stockholm/Linköping
Teknikområden: Kemi- och Bioteknik, Materialteknik, Medicinsk teknik, Mekanik och Bildbehandling
“Jag har en stark bakgrund inom breda teknikområden med fokus på den europeiska patenträtten, och medför även både styrelse- och investerarperspektiv. Jag hoppas kunna bidra med ett strategiskt synsätt på IP-rättigheter, ett stort lokalt och internationellt nätverk. Jag tycker det är extra roligt när jag får jobba nära mina klienter, föra en dialog kring deras affärer och hitta vägar för att säkra deras IP-rättigheter för att de ska bli mer framgångsrika. Det handlar dock inte alltid om att faktiskt nå fram till ett beviljat patent, för det kan finnas många andra övervägande att ta hänsyn till. Jag tycker om känslan av att ha nått fram till klienten, att de själva börjar se värdet i sina rättigheter och tänka i nya banor kring sina affärer och sitt utvecklingsarbete. Rent intellektuellt är det såklart alltid roligt att få sätta tänderna i ett riktigt knivigt intrångsärende, självklart helst för att få en konkurrents patent upphävt, men något av det roligaste jag gjort hittills är ändå att försvara en klient i ett stort svenskt intrångsärende – och vinna.”
Läs gärna Sofia Willquist summering och reflektion av EPOs rapport: “Patents and the energy transition”.

Mark Heinrich, Certifierad tysk patentexpert, Lund 
Teknikområden: Fordonsindustri, Mekaniska system, Tillverknings- och monteringsprocesser
“För mig känns Ström & Gulliksson som en modern och öppen arbetsgivare där samarbete värdesätts. Här finns en gemenskap och samsyn kring hur vi ska jobba. Att aktivt rekrytera ett tyskt patentombud visar att man på Ström & Gulliksson tänker utanför boxen och har ambitioner att ge sina kunder en heltäckande service med spetskompetens. Jag jobbar med ett helhetstänk, har ett internationellt perspektiv, tänker gärna tvärdisciplinärt och utanför boxen. Jag hoppas att mina erfarenheter som utvecklingsingenjör inom industrin och som tysk patentjurist kan tillföra nya perspektiv hos Ström & Gulliksson och våra klienter. Jag ser även fram emot möjligheten att få vara med i tvister och intrångsmål tillsammans med Advokatbyrån Gulliksson.” 

Mathilda Janson, Patentkonsult, Malmö
Teknikområden: Medicinsk teknik, Mekanik, Biomekanik, Ergonomi, Materialteknik

“Hos Ström & Gulliksson ser jag fram emot att komma närmre uppfinnare och grundidéerna i sig. I min tidigare roll som patentingenjör på Patent och registreringsverket har jag sett och granskat ett stort antal olika ansökningar. Just erfarenheten av att ha sett en mängd olika strategier och olika infallsvinklar vid sökningar tar jag med mig och det tror jag kommer att gynna mina klienters ansökningar. Både i författandet av själva ansökan och för att de ska få rätt skyddsomfång för sina uppfinningar. Att göra sökningar, leta fram klasser och tänka ut nya angreppssätt är spännande. Det kräver noggrannhet och ett detaljtänk men även förmåga att tänka utanför ramarna. I själva patentprocessen är jag även intresserad av patentjuridik och ser fram emot att jobba mer med europeisk patenträtt”.

Thomas Tholin, Europapatentombud, Stockholm  
Teknikområden: Digitala lösningar, Mjukvara, Elektronik, Telekommunikation
“Jag har drygt 20 års erfarenhet från patentområdet och har jobbat som patentgranskare, patentkonsult samt patentingenjör inom industrin. Det har gett mig god insikt och förståelse kring vad som krävs för att få ett brett skydd och specialistkunskaper kring själva utformandet av patentansökningar. I mina uppdrag utgår jag från enkla frågeställningarna varför, vad och hur för att sätta grunden för hur patentansökan ska utformas för maximalt skydd och störst affärsvärde. På Ström & Gulliksson ser jag fram emot öppna, tydliga dialoger med våra klienter och att tillsammans med mina kollegor leverera hög kvalitet.” 

Managing IP utser Ström & Gulliksson till Sveriges bästa patentbyrå 2021

9 april, 2021

– Vi är glada och framförallt stolta och tacksamma över utmärkelsen “Patent Prosecution Firm of the Year”! Det är våra medarbetares gemensamma kompetens, engagemang och personliga egenskaper som bidrar till detta och inte minst till att vi är och förblir en självklar samarbetspartner för innovativa företag, säger Rikard Roos, Managing Partner. 

Med Managing IP-utmärkelsen “Patent Prosecution Firm of the Year 2021” i ryggen ser Ström & Gulliksson fram emot att fortsätta de satsningar som initierades under fjolåret. Byrån kan även blicka tillbaka på ett framgångsrikt år kännetecknat av flera förändringar, lyckade rekryteringar och med flertalet utmärkelser och omnämnande.

Bland de individuella utmärkelserna från Managing Intellectual Property (MIP) återfinns Rikard Roos och Christian Arkelius som utsågs som IP Stars 2020 av MIP och Malin Ahlgren och Edmund Lobb som utsågs till Rising Stars. När fjolårets ranking över Sveriges ledande patentbyråer publicerades av Intellectual Asset Management (IAM), IAM Patent 1000, stod det även klart att Ström & Gulliksson behöll sin position som en av Sveriges ledande patent byråer och dessutom blev byrån utvalda som en av ett litet antal rekommenderade patentbyråer vid European Patent Office.

Etablering i Göteborg, strategiska rekryteringar, utökad ledningsgrupp och ny delägare 

För att vara geografiskt nära till ännu fler marknadsledande företag och nå ut till fler branscher initierades en etablering i Göteborg under 2020. Europapatentombudet Peter Ekwall rekryterades för att axla rollen som kontorschef. Precis som i Malmö, Lund och Stockholm finns Advokatbyrån Gulliksson under samma tak och kan som två samspelta byråer ge en mängd klientfördelar. 

Under hösten rekryterades även fyra nya paralegals, Helena Andersson, Irtefa Haque, Petter Lindgård och Monica Hörnell, för att stärka upp det team som säkrar byråns höga servicenivå och som är en viktig länk till alla externa kontakter.I oktober utökades byråns ledningsgrupp då Malin Ahlgren och Albin Persson tillträdde. I samband med detta tog Malin Ahlgren över ansvaret för Paralegal-teamet och Albin Persson Mekanik-teamet. Företaget ledningsgrupp utgörs därmed av Rikard RoosBjörn AnderssonJan NilssonErik BolmsjöChristian ArkeliusMagnus BerglundMalin Ahlgren och Albin Persson. Innan året var slut gick Malin Ahlgren in som ny delägare och berättade då om sin nya roll med ansvar på företagsövergripande nivå:

– På samma sätt som jag är nyfiken, vill förstå och på alla sätt bidra till mina klienters framgångar genom min yrkesroll som Europapatentombud är drivkraften densamma gällande Ström & Gulliksson. Just nu är vi inne i en spännande fas och jag ser många möjligheter att ytterligare stärka vår position på marknaden. Det är inspirerande att nu fullt ut få vara med om att aktivt jobba med byråns framtida utveckling på flera nivåer.

Fortsatt rekrytering till samtliga kontor


Idag har Ström & Gulliksson 51 anställda och hittills i år har tre nya medarbetare välkomnats – Charlotta Möller, årstaxeadministratör, samt patentkonsulterna Mathilda Janson och Mark Heinrich, som är auktoriserat tyskt patentombud och som kommer att presenteras inom kort tillsammans med fler nyrekryterade patentkonsulter. 

Just nu pågår en rekryteringskampanj till samtliga kontor genom Merlin Wright Associates.

– Vår avsikt är att fortsätta att växa på alla orter. Vi jobbar strategiskt med rekrytering för att stärka upp med den kompetens som krävs för att behålla vår position. Som fullservicebyrå för en mängd innovativa företag är trycket stundtals mycket högt med nya klienter och utökat förtroende hos befintliga, kommenterar Leif Jörgensson, Senior Partner. 

–Vi värdesätter rätt kompetens i alla led oavsett roll och söker människor som delar vår vilja att försvara innovationer. Oavsett roll hos oss förutsätter vi att du vill ge våra klienter bästa tänkbara service och att du besitter det affärstänk som krävs för att jobba med patenträtt. Som byrå och arbetsgivare satsar vi på samarbeten som växer och mognar. Tillsammans med våra klienter bygger vi relationer och förtroenden som fortsätter år efter år, vilket den senaste tidens utmärkelser och omnämningar är ett uppskattat bevis för, säger Björn Andersson, Senior Partner.

Snabb teknikutveckling och oväntad konkurrens – grundlig immaterialrättsstrategi är avgörande

17 januari, 2021

Christian Arkelius, nyligen uppmärksammad i den första utgåvan av IAM Strategy 300 Global Leaders, 2021, berättar om utmaningarna med att jobba med immaterialrättsstrategier (också känt som IP-strategier) och glädjen över att Ström & Gullikssons teamwork och arbetssätt inom detta område uppmärksammas. 

En aspekt som gör arbetet med IP-strategier mer utmanande idag än för bara några år sedan är sättet och från vilket håll traditionella bolag utmanas. 

– Jag tycker personligen att den stora utmaningen just nu ligger i hur snabbt teknikutvecklingen går och hur gränserna mellan olika branscher inte är lika konsekventa och fasta som tidigare, säger Christian Arkelius som nyligen utsågs till Global Leader av IAM Strategy 300, och nämner Apple som en av alla utmanare som nu också utgör ett konkurrenthot även inom andra branscher än den de traditionellt själva tillhör:

– Ta till exempel nyheten att Apple kommer att lansera Apple Car om ett par år. Vem hade gissat det för bara några år sedan? Till och med Volkswagens VD kommenterade den nyheten med att han såg ett potentiellt större konkurrenshot från en spelare som Apple än från traditionella fordonstillverkare kommande år. Teknikutvecklingen och affärsmöjligheterna som vi ser idag ställer helt andra krav på att vara anpassningsbar och snabbfotad i en föränderlig värld. Samtidigt som detta ställer nya och utmanande krav på oss patentrådgivare som jobbar med strategifrågor och kommersiell utveckling så är det ju också detta som gör vårt jobb så oerhört spännande och roligt. 

Nära samarbete med Advokatbyrån Gulliksson gynnar klienterna 
En stark och genomtänkt IP-strategi kräver ett flertal olika komponenter och att från början minimera legala risker och minska företagets beroende till externa parter är en komponent. Här ser Christian Arkelius flera fördelar med Ström & Gullikssons mångåriga samarbete med Advokatbyrån Gulliksson. 

 – Jag och mina kollegor har fördelen att vi snabbt, smidigt och vid behov tidigt kan involvera några av Sveriges skickligaste IP-advokater. Det är en enorm fördel att jobba med advokater med gedigen processvana och erfarenheter från tvister. Vårt löpande samarbete med Gulliksson omfattar både kunskapsutbyte, projekt och gemensamma klientuppdrag. Förutom de rent kunskapsmässiga fördelarna med samarbetet är en stark klientfördel tillgången till väloljade team som tillsammans kan ta sig an komplexa frågeställningar.

När det som klient gäller att välja byrå menar Christian Arkelius att det handlar om att hitta en långsiktig samarbetspartner som kan visa på tekniska, juridiska och affärsmässiga kunskaper och erfarenheter och där just erfarenheter väger allra tyngst.

– Jag tycker även att man som klient bör leta efter en partner som är genuint intresserad av ens affär, bransch och närliggande branscher. Finns intresset finns incitamentet att fullt ut lära sig klientens affär och hur branschen fungerar. Att våga släppa in externa rådgivare i strategiska frågor är modigt men att ge det förtroendet är enda sättet att kunna jobba tillsammans på ett givande sätt. Självklart ska man välja en byrå vars tjänster omfattar skapande och hantering av rättigheter, strategisk rådgivning, bedömningar, juridiska tjänster, bemanning och utbildning och allt som krävs för att skapa och upprätthålla värdefulla patentskydd.

Gemensamma framgångar och individuella utmärkelser 
Under 2020 har flera av Ström & Gullikssons medarbetare uppmärksammats och Ström & Gulliksson har årligen blivit rekommenderade av flera oberoende rankinginstitut som en ledande patentbyrå. S&G ingår även i det fåtal patentbyråer som rekommenderats för sitt arbete inför Europeiska patentverket (European Patent Office, EPO), utvald som en av de sex byråer utanför Tyskland och England och av totalt 26 stycken som anses ”highly recommended”. Utmärkelser är något som Christian Arkelius ser som resultatet av hela byråns gemensamma kompetens.

– Att enskilda patentkonsulter uppmärksammas är naturligtvis glädjande och viktigt, men utan stöd, samarbete och lärande från andra människor når du aldrig toppen. Då vi jobbar i täta team och har en uttalad kultur att samarbeta och handplocka exakt den kompetens som respektive klient behöver är det ett bevis på att vi tänker och jobbar på rätt sätt. Vårt team har lång erfarenhet och djup kunskap om nationell och europeisk patenträtt och erkännanden och utmärkelser är viktiga för både individen och företaget som helhet. 

Mer om utmärkelsen IAM 300 Global Leaders (på engelska): 
Christian Arkelius, partner at Ström & Gulliksson, has been selected as one of this year’s IAM Strategy 300 Global Leaders. The inaugural digital edition of the guide identifies the individuals who are leading the way in the development and implementation of strategies that maximize the value of IP portfolios. The guide draws from the worlds of private practice, consulting and other service providers, with specialists from the major IP markets in the Americas, Europe and Asia. Based on market feedback IAM says: “Christian Arkelius collaborates well with in-house counsel and others to develop smart IP strategies. There is never a hidden agenda with him – he purely seeks the best, most efficient and cost-effective solutions for his clients.”

Läs gärna hela intervjun (på engelska) med Christian Arkelius här.

Även Advokatbyrån Gullikssons Mattias Malmstedt har fått utmärkelsen.  

Malin Ahlgren – ny delägare i Ström & Gulliksson

15 december, 2020

Malin Ahlgren, som tidigare i höstas anslöt till Ström & Gullikssons ledningsgrupp, blir nu även delägare.
– Vi ser fram emot att Malin genom sitt delägarskap nu även långsiktigt engagerar sig och tar än mer ansvar i strategiska frågor på ägarnivå, säger Erik Bolmsjö.

Självklart och inspirerande, så summerar Europapatentombud Malin Ahlgren själv sitt val att gå in som delägare i Ström & Gulliksson. 

– På samma sätt som jag är nyfiken, vill förstå och på alla sätt bidra till mina klienters framgångar genom min yrkesroll som Europapatentombud är drivkraften densamma gällande Ström & Gulliksson. Just nu är vi inne i en spännande fas och jag ser många möjligheter att ytterligare stärka vår position på marknaden. Det är inspirerande att nu full ut få vara med om att aktivt jobba med byråns framtida utveckling på flera nivåer.

– Malin Ahlgren har sedan dagen hon anställdes varit entusiastisk inför vår ambition att alltid leverera högsta kvalitet i de uppdrag vi utför. Hon har ett väldigt gott anseende inom branschen, både i Sverige och internationellt, och att hon nu blir delägare hoppas vi kunna ytterligare stärka vår bild som en av Europas ledande patentbyråer, säger Björn Andersson.

När Malin Ahlgren i oktober välkomnades till byråns ledningsgrupp tog hon även över ansvaret för att leda byråns Paralegal-team.

– Malin Ahlgren har länge visat ett stort engagemang för byråns utveckling och på senare tid även tagit mer och mer ansvar på en företagsövergripande nivå. Malin har alltid haft ett starkt engagemang ut mot våra klienter och axlar nu även personalansvar genom att leda vårt paralegal-team, säger Rikard Roos.

Kundcase Magle Chemoswed: “Patent ger oss konkurrenskraftiga fördelar och möjlighet att stärka vår affärsstrategi”

3 december, 2020

Det nyligen börsintroducerade bolaget Magle ChemoSwed AB är en av Ström & Gullikssons klienter inom Medtech. För Europapatentombudet Magnus Berglund och bolagets VD Justin Pierce bygger samarbetet dem emellan på förtroende och en gemensam övertygelse om den strategiska vikten av att få in patentperspektivet tidigt i utvecklingen. 

Magle Chemoswed är unik internationell kontraktstillverkare med GMP-anläggningar, som även bedriver egen produktutveckling. Bolaget strävar efter att omvandla ideér till produkter åt sina kunder, och bygger även en egen produktlinje baserad på egna patent och egen unik teknikbas, framför allt inom stärkelsebaserade teknologier.

– Starka patent är ett måste för oss! Patent ger oss konkurrenskraftiga fördelar och möjlighet att stärka vår affärsstrategi. När det gäller våra egna projekt är jag väl medveten om de olika aspekter vi måste ha i åtanke. För att kunna bygga en stabil produktstrategi och skapa starka patentansökningar måste vi lägga ner en hel del jobb, och måste även ha freedom to operate, säger Justin Piece som har varit VD för bolaget sedan oktober 2012.

– Till en början anlitades jag för juridisk konsultation. VD-rollen var egentligen tänkt att vara ett tillfälligt uppdrag under en begränsad period, men sen hösten 2012 är jag kvar som VD. Jag tror att jag med min bakgrund inom juridik gör att jag har förståelse för de juridiska fallgropar och de legala aspekter som man stöter på i samband med patentskydd. Jag är dessutom väldigt intresserad av rättstvister! 

Strategiskt val att tidigt tänka in patent 

Justin Pierce berättar att Magle Chemoswed tidigt beaktar patent och involverar Ström & Gulliksson. 

– Visst skulle vi kunna sätta igång med utveckling och lägga både tid och resurser utan att beakta eller ens utforska möjligheterna att söka patent. Men för oss är det inte rätt väg att gå. Att involvera Magnus Berglund i ett tidigt skede och vara transparenta med såväl styrkor som eventuella svagheter i våra projekt har gång på gång visat sig vara avgörande. Då vet vi att vi tänker rätt redan från början, säger Justin Pierce och berättar om hur Magnus kompletterar bolagets egna team av forskningsledare, projektledare, intern jurist och andra med den kemikunskap som krävs.
 
– Utan Magnus input här skulle vi kanske hoppa över vissa steg i utvecklingen och inte ta fram den data som krävs för en heltäckande patentansökan som kan leda till starka patent. Ser han potentialen, ser han också till att vi lägger till de steg som krävs i utvecklingsprocessen. Han hjälper oss helt enkelt att säkra upp så att vi från start täcker in allt. Magnus är en bra diskussionspartner dels då han såklart kan tillföra patentperspektivet, men också då han givet sin tekniska bakgrund förstår och behärskar vår teknik. Vi ser honom som en av oss. Han tillför en kompetens som starkt bidrar till vårt bolag och de affärsstrategiska val vi gör. 

En konsekvent patentstrategi – hand i hand med affärsmässiga mål

Även om samarbetet bygger på förtroende är det inte ständig följsamhet som Magle Chemoswed förväntar sig.

– Magnus lyssnar på oss men gör inte per automatik vad vi ber om eller vad vi själva tror att vi vill. Han räds inte för att ifrågasätta våra idéer och detta gör han på ett etiskt och ärligt sätt och alltid med målsättningen säkra vår långsiktiga lönsamhet. 

– Vi har vår egen, unika teknologi och det tar tid att förklara och överföra vårt tänk, våra ambitioner och våra målsättningar. Vi uppskattar långsiktigheten i samarbetet.  Vi jobbar med en konsekvent patentstrategi och rent strategiskt går den hand i hand med våra affärsmässiga mål. Det är också viktigt att den patentkonsult man anlitar har koll på alla ens patent så att det inte blir någon konflikt dem emellan utan att de kompletterar och till och med stärker varandra.

Vid några tillfällen har S&G anlitats för att hjälpa till att invända mot konkurrenters existerande patent och vid intrångsanalyser.

– Vi är medvetna om att de stora bolag som är våra främsta konkurrenter har större resurser och fler anställda. Samtidigt är det inom affärsområdet medical devices viktigt att snabbt få ut sina produkter på marknaden. Där hoppas jag att vi har en fördel med kortare beslutsvägar – vi är snabba på bollen. Samtidigt strävar vi efter att växa utifrån vår teknik, och öka antalet patent och produkter.

– Magle Chemoswed har en bred kompetens som täcker hela värdekedjan. De förlitar sig på en patentskyddad teknologi som baseras på oumbärliga affärshemligheter och egen know-how. De är en utmanande och inspirerande kund som jobbar proaktivt med innovations- och patentprocesser och har en tydlig bild av vilka marknader som ska prioriteras, säger Magnus Berglund.

About Magle Chemoswed
Magle Chemoswed’s first advanced wound care product for chronic and diabetic wounds is currently in registration. Its team of experts in microsphere technology are working on medical device applications in advanced wound care, surgery and diagnostics, and drug delivery.

Chemoswed was originally founded in 1944 by the Swedish pharmaceutical company Ferrosan, and after various owners became a contract manufacturer in its own right after being divested from Chemours in 2015. Magle Life Sciences was founded by Hans Henrik Lidgard in 1997 as a development company to work on starch microspheres and their possible application in manufacturing drugs.

Hans Henrik Lidgard Founder and Chairman of the Board:
– I know Gulliksson from doing the law foundation course at Lund University, when Jonas and I sat next to each other in the legendary Micha Markendag’s lectures. Our professional collaboration began in around 2000, and has covered pharmaceutical innovations and medical inventions and of course questions of procedure. We’ve had excellent support from Ström & Gulliksson when it comes to strategic thinking, protecting new ideas, and defending existing patents. We may have taken a step back from running things personally, but I know we’re both pleased our trusting collaboration lives on.

Magle Chemoswed was formed in 2017 when Magle Life Sciences acquired Chemoswed. It is a CDMO with its own technology platform and product portfolio. It owns its manufacturing and development facilities, and has all the resources to manage drug substances and biopharmaceuticals, and to develop and manufacture its own medical technology products. Magle Chemoswed is the proud employer of some 70 people of many nationalities, with diverse backgrounds and experiences.

I år går vår julgåva går till Hjärnfonden

29 november, 2020

Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan.

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar.

Hjärnfonden finansierar forskning och delar ut stipendier och bidrag
Hjärnfonden finansierar grundforskning och klinisk forskning om hjärnan och andra delar av nervsystemet genom att dela ut stipendier och bidrag. Hjärnforskning är nödvändig för att kunna förebygga och bota de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som hjärnan drabbas av.

Samtliga forskningsprojekt som stöds av Hjärnfonden är viktiga och meningsfulla, det garanteras av Hjärnfondens Vetenskapliga nämnd. Några av medlemmarna har hög kompetens med klinisk inriktning och andra har stor erfarenhet av grundforskning. Den kliniska forskningen kan leda till direkta förbättringar inom sjukvården, medan grundforskningen söker förståelse för de grundläggande mekanismerna om nervsystemets utveckling och funktion. Båda områdena är lika viktiga och stöttar varandra.

Läs mer om Hjärnfonden här

Europapatentombud Malin Ahlgren och Albin Persson – nya i ledningsgruppen för Ström & Gulliksson

12 november, 2020

I oktober välkomnades Malin Ahlgren och Albin Persson till byråns ledningsgrupp och de har även fått nya roller med ansvar för Paralegal-teamet respektive Mekanik-teamet på Ström & Gulliksson. 

Malin Ahlgren, nyligen utsedd till Rising Stars 2020 by Managing Intellectual Property, ser fram emot att genom ledningsgruppen verka för att bibehålla och vidareutveckla bolagets teamkänsla.

– Förutom alla anställdas individuella erfarenhet och kompetens ser jag även vår sammanhållning och förmåga att samarbeta som en viktig del av Ström & Gullikssons framgångsrecept. Som byrå är vi inne i en spännande fas, där vi på ett dynamiskt sätt håller på att växa och stärka vår position på marknaden ytterligare och det är inspirerande att få vara med och leda den utvecklingen.  

I samband med inträdet i ledningsgruppen har Malin övertagit rollen för paralegal-teamet, tidigare Erik Bolmsjös ansvar, och ser fram emot utmaningen att leda bolagets största team.

– Våra paralegals utgör på flera sätt navet och är de som ser till att allt flyter på som ett väloljat maskineri med koordinering och administrering på hög nivå av våra ärenden. Vårt team är en otroligt viktig länk till våra externa kontakter och ett stort, härligt gäng med varierande bakgrunder och erfarenheter som redan idag samarbetar och kompletterar varandra på ett imponerade sätt.

Albin Persson, som med 18 års konsulterfarenhet rekryterades till Ström & Gulliksson i januari 2019, har även tidigare erfarenhet från arbete i ledningsgrupp hos sin förra patentbyrå. Albin ser fram emot att åter bidra till utveckling på ledningsgruppsnivå.

– Med mina tidigare erfarenheter hoppas jag att även på ledningsgruppsnivå få tillföra ett utifrån-perspektiv på allt från interna arbetsrutiner till mer övergripande frågor. Ett av mina starkaste skäl till att bli en del av S&G var att jag i S&G hittat en välorganiserad byrå med spetskompetens i alla led som samtidigt är öppen för förändringar och förbättringar. 

Albin menar att hans bild av S&G, som byrån med genomgående hög kompetens, har infriats och ser fram emot att vara med och bidra till fortsatt utveckling. Han har i samband med inträdet i ledningsgruppen även tagit över ansvaret för byråns Mekanik-team. 

– Det är oerhört inspirerande att axla denna mantel efter Leif Jörgensson, även om det blir en stor kostym att fylla. Vi är ett starkt team med en bra mix av erfarenhet och kunskap samtidigt som det finns en stark ambition att växa.